Reklama:

Celsentri

Substancja czynna: Maraviroc 25 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 25 mg