Reklama:

Humira

Substancja czynna: Adalimumabum 80 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 80 mg/0,8 ml