Reklama:

Broncho-Vaxom

Substancja czynna: Szczepionka wieloważna 3.5 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 3,5 mg