Reklama:

Broncho-Vaxom

Substancja czynna: Szczepionka wieloważna 7 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 7 mg