Reklama:

Truxima

Substancja czynna: Rituximabum 10 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 10 mg/ml