Reklama:

Suboxone

Substancja czynna: Buprenorphini hydrochloridum 16 mg + Naloxoni hydrochloridum dihydricum 4 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki podjęzykowe , 16 mg + 4 mg