Reklama:

Ilaris

Substancja czynna: Canakinumabum 150 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 150 mg/ml