Reklama:

Salflumix Easyhaler

Substancja czynna: Salmeterolum + Fluticasoni propionas
Postać farmaceutyczna: Proszek do inhalacji , (50 mcg + 500 mcg)/dawkę odmierzoną
Reklama:

Sample Image

Kod QR do strony internetowej www.oeh.fi/sfpl

W celu uzyskania informacji, jak stosować inhalator Easyhaler należy zeskanować ten kod QR. Te same informacje są również dostępne na stronie internetowej: www.oeh.fi/sfpl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Salflumix Easyhaler, (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji

Salflumix Easyhaler, (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji

Salmeterolum + Fluticasoni propionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Salflumix Easyhaler i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Salflumix Easyhaler jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazonu propionian:

  • Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela pomagają w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Ułatwia to przepływ wdychanego

   i wydychanego powietrza. Działanie leku utrzymuje się przez co najmniej 12 godzin.

  • Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

   Lekarz może przepisać ten lek w celu zapobiegania zaburzeniom oddychania występującymi w:

  • astmie,

  • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Lek Salflumix Easyhaler w dawce 50 mikrogramów + 500 mikrogramów zmniejsza liczbę zaostrzeń objawów choroby.

   Lek Salflumix Easyhaler należy stosować codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Zapewni to prawidłowe działanie leku umożliwiające kontrolowanie objawów astmy lub POChP.

   Lek Salflumix Easyhaler zapobiega występowaniu objawów duszności i świszczącego oddechu. Leku Salflumix Easyhaler nie należy jednak stosować do opanowywania nagłego napadu duszności lub świszczącego oddechu. W takiej sytuacji należy zastosować szybko działający lek wziewny łagodzący objawy do stosowania doraźnie, taki jak salbutamol. Zawsze należy mieć przy sobie szybko działający lek wziewny do stosowania doraźnie.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salflumix Easyhaler Kiedy nie stosować leku Salflumix Easyhaler:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub na substancję pomocniczą

   leku, laktozę jednowodną (która zawiera małe ilości białek mleka).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Salflumix Easyhaler należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

  • choroba serca, w tym nierówne lub szybkie bicie serca,

  • nadczynność tarczycy,

  • wysokie ciśnienie krwi,

  • cukrzyca (Salflumix Easyhaler może zwiększać stężenie cukru we krwi),

  • małe stężenie potasu we krwi,

  • gruźlica występująca obecnie lub w przeszłości, lub inne zakażenia płuc.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia.

   Lek Salflumix Easyhaler a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o innych lekach stosowanych w leczeniu astmy i lekach dostępnych bez recepty. Lek Salflumix Easyhaler może nie być odpowiedni do stosowania z niektórymi innymi lekami.

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Salflumix Easyhaler należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

  • Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (takie jak atenolol, propranolol i sotalol). Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne są najczęściej stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca.

  • Leki stosowane w leczeniu zakażeń (takie jak rytonawir, ketokonazol, itrakonazol

   i erytromycyna oraz niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV: rytonawir, kobicystat). Niektóre z tych leków mogą powodować zwiększenie stężenia flutykazonu propionianu lub salmeterolu w organizmie. Może to zwiększać działanie leku Salflumix Easyhaler i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym nierównego bicia serca. Lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki.

  • Kortykosteroidy (podawane doustnie lub we wstrzyknięciu). Jeśli pacjent ostatnio przyjmował takie leki, może to zwiększać ryzyko wpływu leku Salflumix Easyhaler na nadnercza.

  • Leki moczopędne stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi.

  • Inne leki rozszerzające oskrzela (takie jak salbutamol).

  • Leki zawierające pochodne ksantyny. Są one często stosowane w leczeniu astmy.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Jest mało prawdopodobne, aby lek Salflumix Easyhaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Lek Salflumix Easyhaler zawiera laktozę jednowodną

   Lek Salflumix Easyhaler zawiera około 17,1 mg laktozy jednowodnej jako substancji pomocniczej. U osób z nietolerancją laktozy taka ilość laktozy nie powoduje zwykle żadnych problemów.

   Substancja pomocnicza - laktoza zawiera małe ilości białka mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 4. Jak stosować lek Salflumix Easyhaler

 5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Lek Salflumix Easyhaler należy stosować codziennie do momentu, aż lekarz zaleci przerwanie stosowania. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.

  • Nie należy przerywać stosowania ani zmniejszać dawki leku Salflumix Easyhaler bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

  • Lek Salflumix Easyhaler należy wdychać przez usta do płuc.

   Astma oskrzelowa

   Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

  • Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 250 mikrogramów - jedna inhalacja dwa razy na dobę.

  • Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 500 mikrogramów - jedna inhalacja dwa razy na dobę.

   Dzieci w wieku poniżej 12 lat

  • Lek Salflumix Easyhaler nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

   Dorośli z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

  • Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 500 mikrogramów - jedna inhalacja dwa razy na dobę.

   Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Salflumix Easyhaler dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania do podania jeden raz na dobę. Dawka może być podawana:

  • raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy,

  • raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia.

   Bardzo ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń lekarza, ile inhalacji stosować i jak często należy przyjmować lek.

   Jeśli pacjent stosuje lek Salflumix Easyhaler na astmę, lekarz będzie regularnie kontrolował jej objawy u pacjenta.

   Jeśli objawy astmy lub trudności w oddychaniu nasilą się, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Może wystąpić nasilenie świszczącego oddechu, częstsze występowanie uczucia ucisku w klatce piersiowej lub konieczność zastosowania większej dawki szybko działającego, wziewnego leku ułatwiającego oddychanie. W takiej sytuacji należy kontynuować stosowanie leku, ale nie należy zwiększać liczby inhalacji. Objawy choroby mogą nasilić się i stan pacjenta może się pogorszyć. Należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ pacjent może potrzebować dodatkowego leczenia.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salflumix Easyhaler

   Ważne jest, aby inhalator stosować zgodnie z instrukcją. W razie przypadkowego zastosowania dawki większej niż zalecana, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. U pacjenta może wystąpić szybsze niż zwykle bicie serca i drżenie. Mogą również wystąpić: zawroty głowy, ból głowy, osłabienie mięśni i ból stawów.

   W przypadku przyjmowania zbyt dużych dawek leku Salflumix Easyhaler przez dłuższy okres, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania porady, ponieważ stosowanie zbyt dużych dawek leku Salflumix Easyhaler może powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

   Pominięcie zastosowania leku Salflumix Easyhaler

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

   Przerwanie stosowania leku Salflumix Easyhaler

   Bardzo ważne jest, by przyjmować lek Salflumix Easyhaler codziennie, zgodnie z zaleceniami. Lek należy przyjmować do momentu, aż lekarz zaleci przerwanie stosowania. Nie należy przerywać stosowania ani nagle zmniejszać dawki leku Salflumix Easyhaler. Może to prowadzić do nasilenia problemów z oddychaniem.

   Ponadto, nagłe przerwanie przyjmowania leku Salflumix Easyhaler lub zmniejszenie jego dawki może (bardzo rzadko) powodować zaburzenia czynności nadnerczy (niewydolność nadnerczy), co czasami prowadzi do działań niepożądanych.

   Do takich działań niepożądanych należą:

  • Ból brzucha

  • Zmęczenie i utrata apetytu, nudności

  • Wymioty i biegunka

  • Zmniejszenie masy ciała

  • Ból głowy lub senność

  • Małe stężenie cukru we krwi,

  • Niskie ciśnienie krwi i napady drgawkowe.

   Jeśli organizm jest narażony na stres, na przykład w wyniku gorączki, urazu (takiego jak wypadek samochodowy), zakażenia lub zabiegu chirurgicznego, niewydolność nadnerczy może nasilić się

   i mogą wystąpić którekolwiek z wyżej wymienionych działań niepożądanych.

   Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Lekarz może przepisać dodatkowe kortykosteroidy w postaci tabletek (np. prednizolon), aby zapobiec wystąpieniu tych objawów.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

   Instrukcja dotycząca stosowania inhalatora znajduje się na końcu ulotki.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych, lekarz zaleci najmniejszą dawkę leku Salflumix Easyhaler zapewniającą kontrolę astmy lub POChP.

  Reakcje alergiczne: U pacjenta mogą wystąpić nagłe trudności w oddychaniu bezpośrednio po zastosowaniu leku Salflumix Easyhaler. Może pojawić się bardzo świszczący oddech, kaszel lub duszność. Może również wystąpić świąd, wysypka (pokrzywka) i obrzęk (zwykle twarzy, warg, języka i gardła) lub nagłe bardzo szybkie bicie serca lub zasłabnięcie i zawroty głowy (co może prowadzić do omdlenia lub utraty przytomności). Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych lub jeśli pojawią się nagle po zastosowaniu leku Salflumix Easyhaler, należy przerwać stosowanie leku Salflumix Easyhaler i natychmiast poinformować lekarza. Reakcje alergiczne na lek Salflumix Easyhaler występują niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób).

  Zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) (Działania niepożądane występujące często)

  Należy poinformować lekarza, jeśli podczas przyjmowania leku Salflumix Easyhaler wystąpi którykolwiek z następujących objawów, ponieważ mogą to być objawy zakażenia płuc:

  • gorączka lub dreszcze

  • zwiększone wytwarzanie śluzu, zmiana koloru śluzu

  • nasilony kaszel lub zwiększone trudności w oddychaniu.

   Inne działania niepożądane wymieniono poniżej:

   Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

  • Ból głowy - jego nasilenie zazwyczaj zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia.

  • U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) odnotowano zwiększoną częstość występowania przeziębień.

   Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

  • Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte, wypukłe wykwity) w jamie ustnej i gardle. Również ból języka, chrypka i podrażnienie gardła. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą

   i natychmiastowe wyplucie wody i (lub) umycie zębów po przyjęciu każdej dawki. Lekarz może przepisać lek przeciwgrzybiczy w celu leczenia pleśniawek.

  • Bóle, obrzęk stawów i ból mięśni.

  • Skurcze mięśni.

   U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) zgłaszano również poniższe częste działania niepożądane:

  • Powstawanie siniaków i złamania.

  • Zapalenie zatok (uczucie napięcia lub pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami z pulsującym bólem).

  • Zmniejszone stężenie potasu we krwi (może powodować nierówne bicie serca, osłabienie mięśni, skurcze).

   Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

  • Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). U pacjentów chorych na cukrzycę konieczne może być częstsze badanie stężenia glukozy we krwi i dostosowanie dotychczasowego leczenia przeciwcukrzycowego.

  • Zaćma (zmętnienie soczewki oka).

  • Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).

  • Uczucie drżenia i szybkie lub nierówne bicie serca (kołatanie serca) - objawy te zazwyczaj nie są groźne i ich nasilenie zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia.

  • Ból w klatce piersiowej.

  • Uczucie niepokoju (działanie to występuje głównie u dzieci).

  • Zaburzenia snu.

  • Alergiczna wysypka skórna.

   Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)

  • Trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, które nasilają się bezpośrednio po zastosowaniu leku Salflumix Easyhaler. W takiej sytuacji, należy przerwać stosowanie inhalatora z lekiem Salflumix Easyhaler. Należy zastosować inhalator z szybko działającym lekiem łagodzącym objawy i ułatwiającym oddychanie oraz niezwłocznie skontaktować się

   z lekarzem.

  • Salflumix Easyhaler może zaburzać prawidłowe wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek przez długi okres. Obejmuje to następujące działania:

   • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,

   • zmniejszenie masy kostnej,

   • jaskra,

   • przyrost masy ciała,

   • zaokrąglona (księżycowaty kształt) twarz (zespół Cushinga).

    Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy u pacjenta występuje którekolwiek z tych działań niepożądanych oraz upewni się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku Salflumix Easyhaler niezbędną do kontrolowania objawów astmy.

  • Zmiany zachowania, takie jak nadmierna aktywność i drażliwość (działania te występują głównie u dzieci).

  • Nierówne lub nieregularne bicie serca, lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca). Należy poinformować lekarza, ale nie przerywać stosowania leku Salflumix Easyhaler, chyba że lekarz zaleci przerwanie stosowania.

  • Zakażenie grzybicze przełyku, które może spowodować trudności z połykaniem.

   Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

  • Depresja lub agresja. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci.

  • Nieostre widzenie.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa,

   tel: + 48 22 49 21 301,

   fax: + 48 22 49 21 309,

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Salflumix Easyhaler

  • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku, worku i etykiecie inhalatora po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  • Inhalator Salflumix Easyhaler należy wymienić po upływie 1 miesiąca (w przypadku mocy

   50 mikrogramów + 250 mikrogramów) lub 2 miesięcy (w przypadku mocy 50 mikrogramów + 500 mikrogramów) po otwarciu worka. Aby pamiętać o tym, należy zapisać datę otwarcia worka.

  • Po otwarciu worka nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Chronić przed wilgocią.

  • W razie zawilgocenia inhalatora Salflumix Easyhaler konieczna jest jego wymiana na nowy.

  • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 9. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Salflumix Easyhaler

 • Każda dawka zawiera salmeterolu ksynafonian, w ilości odpowiadającej 50 mikrogramom salmeterolu i 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.

 • Pozostały składnik to: laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

  Jak wygląda lek Salflumix Easyhaler i co zawiera opakowanie

  Salflumix Easyhaler to inhalator wypełniony lekiem. Proszek do inhalacji ma barwę białą. Każdy inhalator zawiera 60 dawek i ma biały korpus z fioletową częścią górną.

  Salflumix Easyhaler jest dostępny w opakowaniu zawierającym 1 inhalator po 60 dawek, w opakowaniu ochronnym lub bez opakowania ochronnego, w tekturowym pudełku.

  Podmiot odpowiedzialny:

  Orion Corporation Orionintie 1

  02200 Espoo Finlandia

  Wytwórca:

  Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1

  02200 Espoo Finlandia

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

  Orion Pharma Poland Sp. z o. o. kontakt@orionpharma.info.pl

  Data ostatniej aktualizacji ulotki:

  Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące stosowania tego leku są dostępne po zeskanowaniu kodu QR (znajdującego się zarówno na opakowaniu zewnętrznym, jak i etykiecie inhalatora) za pomocą smartfona. Takie same informacje są dostępne na stronie internetowej: www.oeh.fi/sfpl

  Kod QR do strony internetowej www.oeh.fi/sfpl

  Jak stosować inhalator Easyhaler Informacje o inhalatorze Easyhaler

  Inhalator leku Salflumix Easyhaler może różnić się od inhalatorów stosowanych przez pacjenta

  w przeszłości. Dlatego bardzo ważne jest, aby używać go prawidłowo, ponieważ niewłaściwe użycie może spowodować, że pacjent nie otrzyma odpowiedniej ilości leku. Może to doprowadzić do pogorszenia stanu pacjenta lub spowodować, że astma lub POChP nie będą leczone właściwie.

  Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta pokażą pacjentowi, jak prawidłowo używać inhalatora.

  Pacjent powinien upewnić się, że rozumie, jak należy prawidłowo używać inhalatora. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Tak jak w przypadku wszystkich inhalatorów, opiekunowie powinni się upewnić, że dzieci, którym przepisano lek Salflumix Easyhaler, stosują prawidłową technikę inhalacji, tak jak opisano poniżej. Można również skorzystać z wideo instruktażowego pod adresem: www.oeh.fi/sfpl

  Użycie inhalatora Easyhaler po raz pierwszy

  Inhalator Easyhaler jest dostarczany w laminowanym worku. Nie wolno otwierać worka do czasu rozpoczęcia stosowania leku, ponieważ pomaga on utrzymać suchy proszek w inhalatorze.

  Jeśli pacjent jest gotowy do rozpoczęcia leczenia, należy otworzyć worek i zapisać datę otwarcia, np. w kalendarzu.

  Inhalator Salflumix Easyhaler można stosować przez 1 miesiąc (w przypadku mocy 50 mikrogramów + 250 mikrogramów) lub przez 2 miesiące (w przypadku mocy 50 mikrogramów + 500 mikrogramów) po wyjęciu z laminowanego worka.

  Sample Image

  PRAWIDŁOWE UŻYWANIE INHALATORA

  Krok 1: WSTRZĄSANIE

  poruszając nim w górę i w dół od 3 do 5 razy.

  WSTRZĄSNĄĆ OD 3 DO 5 RAZY

  Ważne informacje do zapamiętania

  z instrukcją podaną poniżej.

  • Zdjąć osłonkę ustnika.

  • Utrzymując inhalator w pozycji pionowej, wstrząsnąć inhalatorem,

  • Ważne jest, aby utrzymywać inhalator w pozycji pionowej.

  • W razie przypadkowego kliknięcia inhalatora podczas wstrząsania, należy usunąć proszek z ustnika zgodnie

  Sample Image

  Krok 2: KLIKANIE

  KLIKNĄĆ 1 RAZ

  Ważne informacje do zapamiętania

  a następnie zwolnić nacisk na inhalator do ponownego usłyszenia kliknięcia.

  Spowoduje to uwolnienie dawki leku.

  Sample Image

  z ustnika, patrz poniżej.

  i wdychania dawki leku utrzymywać inhalator w pozycji pionowej, co zapobiega wypadnięciu proszku z kanału

  inhalacyjnego przed wykonaniem wdechu.

  • Przytrzymać inhalator pionowo, chwytając go palcem wskazującym i kciukiem.

  • Nacisnąć inhalator aż do usłyszenia kliknięcia,

  • Kliknąć można tylko raz.

  • Inhalator nie kliknie, jeśli nie zdjęto osłonki ustnika.

  • Kliknąć można tylko raz.

  • W razie kliknięcia więcej niż raz należy usunąć proszek

  • W celu uwolnienia dawki leku nacisnąć przed wykonaniem oddechu, ale nie w tym samym czasie.

  • W trakcie naciskania

  Krok 3: INHALACJA

  INHALACJA

  Ważne informacje do zapamiętania

  wstrzymać oddech na co

  prawidłowe podanie leku do płuc.

  • Przytrzymać inhalator pionowo.

  • Oddychać normalnie.

  • Umieścić ustnik w ustach pomiędzy zębami i mocno zacisnąć usta wokół ustnika.

  • Wykonać mocny i głęboki wdech.

  • Wyjąć inhalator z ust,

  • Należy upewnić się, że cały ustnik znajduje się w ustach, co umożliwia

  • Należy upewnić się, że usta są szczelnie zaciśnięte na ustniku.

  najmniej 5 sekund, następnie oddychać jak zwykle.

  Sample Image

  • Nie wydychać powietrza do inhalatora. To jest ważne: może spowodować blokadę inhalatora. W razie wykonania wydechu do inhalatora należy usunąć proszek z ustnika, patrz poniżej.

  Po użyciu inhalatora:

 • Założyć osłonkę na ustnik, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu inhalatora.

 • Po podaniu dawki należy przepłukać usta wodą i wypluć wodę i (lub) umyć zęby. Pomoże to zapobiec wystąpieniu pleśniawek i chrypki.

Jak usunąć proszek z ustnika

W razie przypadkowego kliknięcia inhalatora lub wielokrotnego kliknięcia inhalatora, lub wykonania wydechu do inhalatora, należy usunąć proszek z ustnika:

 • Postukać ustnikiem o stół lub dłoń w celu usunięcia proszku.

 • Następnie należy rozpocząć ponownie od czynności

„Wstrząsanie-Klikanie-Inhalacja”.

Sample Image

Czyszczenie inhalatora Easyhaler

Należy utrzymywać inhalator w suchym i czystym stanie. Jeśli to konieczne, ustnik inhalatora można czyścić suchą szmatką lub chusteczką. Nie używać wody. Proszek w inhalatorze Easyhaler jest wrażliwy na wilgoć.

Stosowanie inhalatora Easyhaler w opakowaniu ochronnym

Inhalator może być używany w opakowaniu ochronnym, co pozwoli zwiększyć trwałość produktu. Przed umieszczeniem inhalatora w opakowaniu ochronnym należy upewnić się, że osłonka osłania ustnik inhalatora, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu inhalatora. Można używać inhalatora bez wyjmowania go z opakowania ochronnego.

Używać zgodnie z powyższymi instrukacjami, 1. Wstrząsanie, 2. Klikanie, 3. Inhalacja.

Należy pamiętać, aby:

 • W trakcie klikania i inhalacji trzymać inhalator pionowo.

 • Założyć osłonkę na ustnik po przyjęciu dawki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu inhalatora.

Sample Image

Zmiana na nowy inhalator Easyhaler

Inhalator jest wyposażony w licznik dawek, który wskazuje liczbę pozostałych dawek. Licznik obraca się co pięć uruchomień. Gdy licznik dawek zmieni kolor na czerwony oznacza, że pozostało 20 dawek.

Jeśli pacjent nie ma jeszcze nowego inhalatora Easyhaler, powinien skontaktować się z lekarzem, aby uzyskać nową receptę. Kiedy licznik wskaże 0, należy wymienić inhalator Easyhaler.

Jeśli pacjent używa opakowania ochronnego, należy je zachować i umieścić w nim nowy inhalator.

Sample Image

Do zapamiętania

1. Wstrząsanie, 2. Klikanie, 3. Inhalacja.

Po podaniu dawki należy przepłukać usta wodą i wypluć wodę i (lub) umyć zęby. Nie wolno dopuścić do zamoczenia inhalatora, należy chronić go przed wilgocią.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Reklama: