Reklama:

Erelzi

Substancja czynna: Etanerceptum 50 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , 50 mg