Reklama:

Spherox

Substancja czynna: Sferoidy ludzkich autologicznych chondrocytów powiązanych z macierzą 10-70 sferoid/cm^2
Postać farmaceutyczna: Zawiesina do implantacji , 10-70 sferoid/cm^2