Reklama:

Qarziba

Substancja czynna: Dinutuximabum beta 4.5 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 4,5 mg/ml