Reklama:

Ucedane

Substancja czynna: Acidum carglumicum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej , 200 mg