Reklama:

Trimbow

Substancja czynna: Beclometasoni dipropionas 87 mcg + Formoteroli fumaras 5 mcg + Glycopyrronii bromidum 9 mcg
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol inhalacyjny roztwór