Reklama:

Zineryt

Substancja czynna: Erythromycinum cum zinco 40 mg/ml + 12 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu na skórę , 40 mg/ml + 12 mg/ml