Reklama:

Tecentriq

Substancja czynna: Atezolizumabum 60 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 1200 mg