Reklama:

Benlysta

Substancja czynna: Belimumab 200 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 200 mg/ml