Reklama:

Arsenic trioxide Accord

Substancja czynna: Arsenii trioxidum 1 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 1 mg/ml