Reklama:

Eztom

Substancja czynna: Mometasoni furoas 50 mcg/dawkę
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol do nosa zawiesina