Reklama:

Brineura

Substancja czynna: Cerliponasum alfa 150 mg/5 ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do infuzji , 150 mg/5 ml