Reklama:

Humira

Substancja czynna: Adalimumabum 20 mg/0.2 ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 20 mg/0,2 ml