Reklama:

Ivozall

Substancja czynna: Clofarabine 1 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 1 mg/ml