Reklama:

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Substancja czynna: Efavirenzum 600 mg + Emtricitabinum 200 mg + Tenofovirum disoproxilum 245 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 600 mg + 200 mg + 245 mg