Reklama:

Deca-Durabolin

Substancja czynna: Nandroloni decanoas 50 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 50 mg/ml