Reklama:

Bavencio

Substancja czynna: Avelumabum 20 mg
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 20 mg/ml