Reklama:

Mvasi

Substancja czynna: Bevacizumabum 25 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 25 mg/ml