Reklama:

Fasenra

Substancja czynna: Benralizumabum 30 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 30 mg/ml