Reklama:

Zentel

Substancja czynna: Albendazolum 400 mg/20 ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna , 400 mg/20 ml