Reklama:

Hemlibra

Substancja czynna: Emicizumabum 30 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 30 mg/ml