Reklama:

Hemlibra

Substancja czynna: Emicizumabum 150 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 150 mg/ml