Reklama:

Alofisel

Substancja czynna: Darvadstrocelum 5 mln komórek/ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , 5 mln komórek/ml