Reklama:

Neosine Plus

Substancja czynna: Inosinum pranobexum 500 mg + Zinci gluconas 21.78 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 500 mg + 3,125 mg Zn 2+
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Neosine plus

500 mg + 3,125 mg Zn2+, tabletki

Inosinum pranobexum + Zinci gluconas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Neosine plus i w jakim celu się go stosuje

  2. Neosine plus zawiera dwie substancje czynne: inozyny pranobeks i cynku glukonian.

   Inozyny pranobeks działa przeciwwirusowo i zwiększa odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).

   Cynk wspomaga system odpornościowy organizmu, ma działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Cynk wykazuje aktywność przeciwwirusową oraz powoduje prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Leczenie glukonianem cynku może przyczyniać się do szybszego ustąpienia

   objawów przeziębienia, zmniejszenia nasilenia choroby oraz deficytów psychomotorycznych indukowanych przeziębieniem oraz zmniejsza częstość występowania infekcji.

   Wskazania do stosowania

   Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 roku.

 • Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

 • W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Neosine plus może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

 • Lek stosuje się w stanach zwiększonego zapotrzebowania na cynk, występującego w wyżej wymienionych wskazaniach.

  Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  1. Informacje ważne przed przyjęciem leku Neosine plus

  2. Kiedy nie przyjmować leku Neosine plus

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (inozyny pranobeks lub cynku glukonian) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka;

 • jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały

  zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania Neosine plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

 • jeśli pacjent miał kamicę nerkową;

 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek - podczas stosowania leku Neosine plus lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę nerek;

 • jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej), lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek i wątroby.

  Podczas przyjmowania leku Neosine plus zaleca się ostrożność w przypadku przyjmowania innych leków i (lub) suplementów diety zawierających w swym składzie cynk.

  Dzieci

  Nie należy stosować leku u dzieci w 1. roku życia.

  Lek Neosine plus a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

 • leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurynol lub inne inhibitory oksydazy ksantynowej);

 • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;

 • leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);

 • azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS);

 • sole żelaza i wapnia, ponieważ mogą zmniejszać wchłanianie cynku, a duże dawki cynku mogą zmniejszać wchłanianie żelaza i miedzi;

 • substancje chelatujące (leki stosowane np. w zatruciu ołowiem, jak D-penicylamina);

 • tetracykliny, ofloksacynę i inne chinolony (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń, np. norfloksacyna, cyprofloksacyna), ponieważ cynk pogarsza ich przyswajanie. Z tego powodu należy zachować co najmniej 3-godzinny odstęp między przyjęciem leku Neosine plus a wymienionych

  leków;

 • kwas acetylosalicylowy (substancja występująca w lekach stosowanych w celu obniżenia gorączki);

 • ibuprofen lub indometacynę (leki przeciwbólowe należące do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ);

 • tiazydowe leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu);

 • kortykosteroidy (leki stosowane m.in. w leczeniu choroby reumatycznej);

 • inne leki i (lub) suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź;

 • produkty mleczne zmniejszają wchłanianie cynku.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Nie należy przyjmować leku Neosine plus w okresie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem, który oceni, czy korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji. Patrz także punkt 4.

  Lek Neosine plus zawiera skrobię pszeniczną i sód

  Skrobia pszeniczna

  Ten lek zawiera bardzo małe ilości glutenu (pochodzącego ze skrobi pszenicznej) i określa się go jako

  „bezglutenowy”. W związku z tym jest bardzo mało prawdopodobne, aby spowodowało to jakiekolwiek problemy u pacjentów z chorobą trzewną (celiakią).

  Jedna tabletka zawiera nie więcej niż 4,946 mikrogramy glutenu.

  Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

  Sód

  Jedna tabletka zawiera 2,615 mg sodu.

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  1. Jak przyjmować lek Neosine plus

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lek należy stosować doustnie.

   Zalecana dawka

   Zalecana dawka inozyny pranobeksu to 50 mg na kg masy ciała na dobę. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

   Zwykle 2 tabletki 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę. Dawka

   maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu na dobę.

   Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

   Zalecana dawka inozyny pranobeksu to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

   Dzieciom, które nie są w stanie połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku w syropie.

   Czas trwania leczenia

 • W przypadku wystąpienia infekcji ważne jest rozpoczęcie leczenia tuż po pojawieniu się pierwszych objawów. Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby

  przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neosine plus

  W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem

  lub farmaceutą.

  Objawy przedawkowania:

  zaburzenia żołądkowo-jelitowe, metaliczny smak na języku, ból brzucha, nudności, wymioty, senność, ból głowy, niedokrwistość (zmniejszona liczba krwinek czerwonych) oraz

  zawroty głowy.

  Pominięcie przyjęcia leku Neosine plus

  W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku Neosine plus, należy przyjąć dawkę tak szybko jak to jest możliwe, chyba że zbliża się czas zastosowania kolejnej dawki.

  W takim przypadku, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną w odpowiednim czasie.

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  1. Możliwe działania niepożądane

  2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Mogą wystąpić następujące działania niepożądane Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi;

 • nudności z wymiotami lub bez;

 • ból brzucha;

 • swędzenie, wysypka skórna;

 • ból głowy lub zawroty głowy;

 • zmęczenie, złe samopoczucie;

 • bóle stawów.

  Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • biegunka;

 • zaparcia;

 • nerwowość;

 • senność lub trudności w zasypaniu (bezsenność);

 • wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).

  Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

  Na początku leczenia, sole cynku mogą powodować niestrawność. Objawy te występują częściej jeśli cynk przyjmowany jest na pusty żołądek. Objawy ustępują szybko po zaprzestaniu stosowania leku.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Neosine plus

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Neosine plus

 • Substancjami czynnymi leku są inozyny pranobeks i cynk w postaci cynku glukonianu. Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu i 3,125 mg jonów cynku.

 • Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, powidon 30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu laurylosiarczan, mannitol, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Neosine plus i co zawiera opakowanie

Lek Neosine plus ma postać tabletki podłużnej, owalnej, obustronnie wypukłej, barwy białej z jednostronną linią dzielącą oraz grawerem „N 5”.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Opakowanie leku to 20 lub 50 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Szkolna 31

95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: