Reklama:

Okitask

Substancja czynna: Ketoprofenum lysinum 40 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki musujące , 25 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Okitask, 25 mg, tabletki musujące

Ketoprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli objawy ulegną pogorszeniu lub nie nastąpi ich poprawa po upływie 3 dni w przypadku gorączki i po upływie 5 dni w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Okitask i w jakim celu się go stosuje

 2. Substancją czynną tego leku jest ketoprofen z lizyną, który należy do grupy leków zwanych

  „niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi” (NLPZ). Leki te łagodzą dolegliwości, zmieniając odpowiedź organizmu na ból, obrzęki i wysoką temperaturę ciała. Ketoprofen z lizyną jest solą ketoprofenu, która jest szybko i całkowicie wchłaniana przez organizm. Stosuje się ją w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ból mięśni i stawów, bóle głowy, ból towarzyszący bólowi gardła, bólem zębów i bólem miesiączkowym, a także gorączka u dorosłych w wieku 18 lat i powyżej.

  Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki lub 5 dni w przypadku bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Okitask Kiedy nie przyjmować leku Okitask:

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

  • jeżeli pacjent choruje na astmę lub występowały u niego w przeszłości reakcje alergiczne

   (nadwrażliwości) na NLPZ (np. na kwas acetylosalicylowy, ibuprofen)

  • u kobiet w trzecim trymestrze ciąży (począwszy od 29 tygodnia). Patrz punkt 2 „Ciąża i karmienie piersią”

  • jeżeli pacjent ma ciężką chorobę serca, w przypadku której serce nie pracuje tak dobrze, jak powinno

  • jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości choroby jelit, takie jak:

   • czynny lub nawracajacy wrzód trawienny

   • wrzody żołądka lub jelit

   • krwawienia z jelit

   • dziury w żołądku lub jelicie (perforacja przewodu pokarmowego)

   • którykolwiek z powyższych stanów spowodowany leczeniem lekami z grupy NLPZ

   • bolesne lub zaburzone trawienie, co może obejmować nudności, wymioty, zgagę, wzdęcia i dyskomfort żołądkowy (przewlekła niestrawność)

   • zapalenie błony śluzowej żołądka

  • jeśli pacjent ma zmniejszoną liczbę krwinek (leukocytopenia lub małopłytkowość), krwawi lub wykazuje tendencję do krwawień podczas leczenia lekami hamującymi krzepnięcie krwi (przeciwzakrzepowymi)

  • jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby nerek lub wątroby

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Jeżeli pacjent zauważy objawy wysypki, zaczerwienienia i bolesność skóry, błon śluzowych lub reakcje alergiczne po przyjęciu ketoprofenu z lizyną, powinien zaprzestać stosowania leku i natychmiast zawiadomić lekarza.

   Jeżeli pacjent zauważy u siebie objawy krwawienia do żołądka lub jelit (np. jasnoczerwony, czarny, smolisty stolec, wymioty krwią lub ciemnymi cząstkami wyglądającymi jak fusy od kawy), powinien zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast powiadomić lekarza.

   Jeżeli pacjent zauważy u siebie objawy owrzodzenia lub perforacji (objawy mogą obejmować silny ból brzucha, dreszcze, nudności, wymioty, zgagę) po przyjęciu ketoprofenu z lizyną, powinien zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast zawiadomić lekarza.

   U pacjentów w podeszłym wieku może występować więcej objawów niepożądanych NLPZ, zwłaszcza ze strony żołądka i jelit, które mogą być śmiertelne. Pacjenci w podeszłym wieku powinni stosować produkt ostrożnie.

   Działania niepożądane można ograniczyć poprzez przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki leku przez możliwie najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów.

   Stosowanie leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych, takich jak ketoprofen, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek przez dłuższy czas. Nie stosować dawek większych niż zalecane i nie przedłużać okresu leczenia.

   Jeżeli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, osłabione serce, chorobę tętnic/choroby naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg lub jeśli jest w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na takie choroby (na przykład jeśli pacjent ma cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu lub jest palaczem) powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

   Należy skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpi kołatanie serca lub nieregularne bicie serca.

   Należy unikać stosowania ketoprofenu z lizyną z innymi produktami zawierającymi NLPZ (np. ibuprofenem, kwasem acetylosalicylowym, celekoksybem).

   Pacjent powinien przerwać stosowanie leku w razie wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń wzroku, takich jak niewyraźne widzenie.

   Ponieważ ketoprofen z lizyną jest stosowany w leczeniu takich objawów jak gorączka, może maskować cięższe choroby podstawowe. Jeśli objawy będą się utrzymywać, należy poinformować o tym lekarza.

   Przyjmowanie leków przeciwbólowych przez zbyt długi czas może prowadzić do nasilenia objawów bólu głowy.

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Okitask należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub karmi piersią (patrz punkt 2 „Ciąża i karmienie piersią”)

  • jeśli u pacjenta doszło do zatrzymania płynów lub występują obrzęki

  • jeśli u pacjenta występują choroby krwi (np. anemia)

  • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby

  • jeśli u pacjenta występują choroby nerek

  • jeśli u pacjenta występują alergie (np. katar sienny)

  • jeśli pacjent choruje na porfirię wątrobową (rzadką chorobę krwi charakteryzującą się zmianą aktywności jednego z enzymów wątrobowych), ponieważ podawanie leku może wywołać napad choroby

  • jeśli u pacjenta występuje zakażenie — patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”.

   Zakażenia

   Okitask może ukryć objawy przedmiotowe zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym Okitask może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

   Dzieci i młodzież

   Nie podawać ketoprofenu z lizyną dzieciom w wieku poniżej 18 lat.

   Lek Okitask a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należą do nich leki kupowane bez recepty, w tym preparaty roślinne.

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

   • leki poprawiające przepływ krwi, takie jak leki przeciwzakrzepowe (kwas acetylosalicylowy, warfaryna, heparyna, tiklopidyna, dabigatran lub klopidogrel), leki trombolityczne (reteplaza, streptokinaza), leki rozszerzające naczynia obwodowe (pentoksyfilina), prasugrel, pochodne kumaryny

   • niektóre antybiotyki (np. chinolony, sulfonamidy)

   • leki stosowane po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzucaniu (np. cyklosporyna, takrolimus)

   • leki stosowane w niektórych chorobach psychicznych i depresji (np. lit, wenlafaksyna i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI))

   • inne NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen) czy paracetamol

   • leki moczopędne, takie jak bendroflumetiazyd

   • glikokortykosteroidy (hormony steroidowe, takie jak hydrokortyzon czy prednizolon)

   • leki antyretrowirusowe stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir, zydowudyna)

   • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. ramipryl, kaptopryl, enalapryl, losartan, irbesartan)

   • leki zwiotczające mięśnie, takie jak baklofen

   • leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i w celu wyrównania rytmu serca (np. digoksyna, digitoksyna)

   • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. gliklazyd)

   • leki stosowane w leczeniu nowotworów (np. erlotynib, pemetreksed, metotreksat)

   • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd)

   • difenylohydantoina – lek przeciwpadaczkowy

   • penicylamina – lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

   • gemeprost (lek stosowany przy problemach ginekologicznych)

   • jeśli pacjent planuje stosować mifepriston w celu antykoncepcji.

   Lek Okitask z alkoholem

   Alkohol może powodować podrażnienie gardła, żołądka i jelit, w związku z czym istnieje zwiększone ryzyko krwawień i owrzodzeń, gdy NLPZ są przyjmowane równocześnie z alkoholem.

   Ciąża i karmienie piersią

   Kobiety w trzecim trymestrze ciąży nie mogą stosować tego leku. Na wszelki wypadek kobiety w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży powinny unikać stosowania leku.

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Jeżeli po przyjęciu leku Okitask pacjent poczuje się senny, wystąpią u niego zawroty głowy, niewyraźne widzenie lub drgawki, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn czy wykonywać innych czynności wymagających wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

   Okitask zawiera sód

   Lek zawiera 322 mg sodu (główny składnik soli kuchennej) w każdej tabletce. Odpowiada to 16% zalecanego maksymalnego dziennego spożycia sodu dla osoby dorosłej.

   Okitask zawiera sorbitol

   Lek zawiera 147 mg sorbitolu w każdej tabletce.

   Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy - rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 4. Jak stosować lek Okitask

 5. Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 2).

  Zalecana dawka wynosi 1 tabletkę do 3 razy na dobę, odpowiednio do potrzeb. Odczekać co najmniej cztery godziny przed przyjęciem kolejnej tabletki.

  Nie stosować dawki większej niż zalecana.

  Przed podaniem rozpuścić tabletkę w szklance wody.

  Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli objawy będą się utrzymywać lub ulegną nasileniu lub jeśli wystąpią nowe objawy.

  Stosowanie u dzieci

  Ketoprofenu z lizyną nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

  Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

  Nie przyjmować więcej niż 1 tabletka ketoprofenu z lizyną w ciągu doby.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Okitask

  W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki ketoprofenu z lizyną pacjent może się poczuć senny lub mogą wystąpić nudności. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

  Pominięcie przyjęcia leku Okitask

  Nie przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie pominięcia dawki ketoprofenu z lizyną należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe. Nie należy przyjmować podwójnej dawki zamiast dawki pominiętej, należy bezwzględnie zachować odstęp minimum 4 godzin pomiędzy dawkami i nie należy przekraczać maksymalnej liczby 3 tabletek na dobę.

  Przerwanie przyjmowania leku Okitask

  Pacjent powinien zaprzestać przyjmowania tego leku, gdy tylko poczuje się lepiej. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak wszystkie leki, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane można ograniczyć poprzez przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki leku przez możliwie najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów.

  Należy przerwać przyjmowanie leku Okitask i natychmiast zasięgnąć porady lekarza, jeśli w jakimkolwiek momencie w trakcie leczenia tym lekiem u pacjenta pojawią się:

  • objawy krwawienia z jelit, takie jak: jasnoczerwony kał (stolec), smolisty, czarny stolec, wymioty krwią lub ciemnymi cząstkami wyglądającymi jak fusy od kawy

  • objawy wysypki, ciężkie reakcje skórne i pęcherze w obrębie skóry, jamy ustnej i oczu

  • objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak:

   • trudności z oddychaniem lub niewyjaśniony świszczący oddech,

   • zawroty głowy lub przyspieszenie bicia serca,

   • obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka

  • nasilenie choroby Leśniowskiego-Crohna i zapalenia okrężnicy (przewlekłej choroby zapalnej jelita z objawami bólu brzucha, biegunki, gorączki i zmniejszenia masy ciała)

   Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią:

  • gorączka, ból gardła, owrzodzenia w jamie ustnej, bóle głowy, wymioty, niewyjaśnione krwawienia i siniaki, stan wyczerpania

  • niestrawność, bóle żołądka lub brzucha, zaparcia, biegunka, oddawanie gazów lub nudności, ból w klatce piersiowej lub przyspieszone, nieregularne bicie serca

  • zaburzenia ze strony wątroby i nerek związane z obrzękiem w obrębie rąk i nóg.

   Do działań niepożądanych leku Okitask mogą należeć: Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób)

  • zaburzenia trawienia (niestrawność), nudności, bóle brzucha, wymioty

   Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)

  • bóle głowy, zawroty głowy, senność

  • zaparcia, biegunka, oddawanie gazów, zapalenie błony wyściełającej żołądek

  • obrzęki z powodu zatrzymywania płynów w organizmie

  • świąd i wysypki

  • zmęczenie

   Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 osób)

  • niedobór żelaza (niedokrwistość) spowodowany przez krwawienie

  • drętwienie, mrowienie

  • niewyraźne widzenie

  • dzwonienie w uszach (szumy uszne)

  • astma

  • zapalenie błony wyściełającej jamę ustną

  • owrzodzenie żołądka

  • zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka)

  • zwiększenie masy ciała

   Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

  • zmiana liczby krwinek i płytek krwi

  • reakcje alergiczne (anafilaksja)

  • zaburzenia funkcji gruczołów położonych nad nerkami (nadnerczy)

  • nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca (rozszerzenie naczyń)

  • niewydolność serca

  • niewydolność nerek, zapalenie nerek, nieprawidłowe wyniki badań oceniających czynność nerek

  • zapalenie okrężnicy

  • pogorszenie chorób przewodu pokarmowego

  • ciemny lub czarny stolec

  • wymioty krwią

  • niedrożny nos i katar (nieżyt nosa)

  • obrzęk gardła

  • obrzęk głębokich warstw skóry (np. twarzy, dłoni), spowodowany przez nadmiar płynu

  • trudności w oddychaniu (duszność)

  • bóle głowy

  • niewydolność oddechowa spowodowana przez zwężenie dróg oddechowych

  • niekontrolowane skurcze mięśniowe (drgawki)

  • nadwrażliwość na światło słoneczne lub lampy UV

  • zaburzenia smaku

  • zmiana nastrojów

  • zmiana zachowania

  • wypadanie włosów

  • swędząca wysypka

  • krwawienie z żołądka i (lub) jelita; objawy mogą obejmować nasilony ból żołądka, dreszcze, nudności, wymioty krwią lub ciemnymi cząstkami wyglądającymi jak fusy od kawy, zgaga, jasnoczerwone lub czarne, smoliste stolce

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

   Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: e-mail: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

 8. Jak przechowywać lek Okitask

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, saszetce i tubie po: Termin ważności (EXP)

  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Okitask:

  • Substancją czynną leku jest ketoprofen. Każda tabletka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną 40 mg.

  • Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), sodu wodorowęglan (E 500), kwas cytrynowy (E 330), aromat pomarańczowy, sorbitol (E 420), sodu węglan (E 500), leucyna, sacharyna sodowa (E 954), polisorbat 20 (E 432), symetykon emulsja 30%, krzemionka koloidalna bezwodna (E 551).

Jak wygląda lek Okitask i co zawiera opakowanie

Okitask tabletki musujące to białe, okrągłe, płaskie tabletki o smaku pomarańczowym. Tabletki są dostarczane w tubach lub saszetkach po 8, 10, 12, 15, 16 lub 20 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Dompé farmaceutici S.p.A. Via San Martino 12

20122 Milan Włochy

Wytwórca

E-Pharma Trento S.p.A. Frazione Ravina

Via Provina 2

38123 Trento Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia Okitask 25 mg bruistabletten Polska Okitask

Finlandia Okitask 25 mg Poretabletti Węgry Okitask 25 mg pezsgötabletta

Włochy OKi dolore e febbre 25 mg Compresse Effervescenti Francja Okitask 25 mg Comprimé Effervescent

Hiszpania Ketoprofeno Dompe 25 mg Comprimido Efervescente Portugalia Okiact 25 mg Comprimido Efervescente

Reklama: