Reklama:

Clofarabine Norameda

Substancja czynna: Clofarabine 20,0 mg
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 1 mg/ml
Reklama:

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Clofarabine Norameda, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

klofarabina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Clofarabine Norameda i w jakim celu się go stosuje

 2. Substancją czynną leku Clofarabine Norameda jest klofarabina. Klofarabina należy do rodziny leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych białych krwinek i w konsekwencji prowadzi do ich śmierci. Najlepiej działa na komórki szybko się namnażające – takie jak komórki rakowe.

  Lek Clofarabine Norameda jest stosowany do leczenia dzieci (≥ 1. roku życia), młodzieży i młodych osób dorosłych do 21. roku życia z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), gdy poprzednie terapie nie były skuteczne lub przestały być skuteczne. Ostra białaczka limfoblastyczna jest spowodowana

  nieprawidłowym rozwojem pewnego typu białych krwinek.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clofarabine Norameda Kiedy nie stosować leku Clofarabine Norameda:

  • jeśli u pacjenta występuje uczulenie na klofarabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

  • jeśli pacjentka karmi piersią (należy przeczytać poniższy punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

  - jeśli u pacjenta występują poważne choroby wątroby lub nerek.

  Należy poinformować lekarza, jeżeli którakolwiek z powyższych chorób dotyczy pacjenta. Rodzic dziecka otrzymującego lek Clofarabine Norameda powinien poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z powyższych chorób dotyczy jego dziecka.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Clofarabine Norameda należy omówić to z lekarzem.

  Należy poinformować lekarza, jeżeli którakolwiek z tych chorób dotyczy pacjenta. Lek Clofarabine Norameda może okazać się nieodpowiedni dla pacjenta:

  • jeśli u pacjenta wystąpiła poważna reakcja po wcześniejszym zastosowaniu tego leku;

  • jeśli pacjent choruje na chorobę nerek lub chorował na nią w przeszłości;

  • jeśli pacjent choruje na chorobę wątroby lub chorował na nią w przeszłości;

  • jeśli pacjent choruje na chorobę serca lub chorował na nią w przeszłości.

  Należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub opiekuna, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

  • jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub podwyższona temperatura – klofarabina zmniejsza liczbę krwinek produkowanych przez szpik kostny i w związku z tym pacjent jest bardziej podatny na

   zakażenia (infekcje);

  • jeśli pacjent odczuwa trudności w oddychaniu, szybko oddycha lub ma duszności;

  • jeśli pacjent odczuwa zmiany rytmu serca;

  • jeśli u pacjenta występują zawroty głowy (uczucie pustki w głowie) lub omdlenia – może to być objawem niskiego ciśnienia krwi;

  • jeśli pacjent ma nudności lub biegunkę (luźne stolce);

  • jeśli zabarwienie moczu pacjenta jest ciemniejsze niż zwykle – należy pamiętać o piciu dużych ilości wody, aby uniknąć odwodnienia;

  • jeśli u pacjenta wystąpi wysypka pęcherzykowa lub wrzody jamy ustnej;

  • jeśli pacjent stracił apetyt, ma nudności (źle się czuje), wymiotuje, ma biegunkę, mocz

   pacjenta ma ciemniejsze niż zwykle zabarwienie, kał pacjenta ma zabarwienie jaśniejsze niż zwykle, pacjent odczuwa ból brzucha, pacjent ma żółtaczkę (widoczne zażółcenie skóry i białek oczu u pacjenta) lub jeśli pacjent źle się czuje, mogą to być objawy zapalenia wątroby lub jej uszkodzenia (niewydolności wątroby);

  • jeśli pacjent oddaje mało lub w ogóle nie oddaje moczu, lub odczuwa senność, ma nudności, wymiotuje, odczuwa duszność, nie ma apetytu i (lub) odczuwa osłabienie (mogą to być objawy ostrej niewydolności nerek/niewydolności nerek).

   Rodzic dziecka stosującego lek Clofarabine Norameda powinien poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z powyższych objawów występuje u jego dziecka.

   Podczas stosowania leku Clofarabine Norameda lekarz będzie wykonywać regularne badania krwi

   i inne testy w celu obserwowania stanu zdrowia pacjenta. Mechanizm działania leku wywiera wpływ na krew i inne narządy pacjenta.

   Należy zwrócić się do lekarza w sprawie antykoncepcji. Młodzi mężczyźni i kobiety muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie i po zakończeniu leczenia. Patrz poniższy punkt „Ciąża i karmienie piersią”. Lek Clofarabine Norameda może uszkodzić męskie i żeńskie organy płciowe. Należy poprosić lekarza o wyjaśnienie, co można zrobić w celu ochrony pacjenta lub możliwości posiadania dzieci w przyszłości.

   Lek Clofarabine Norameda a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, takich jak:

  • leki nasercowe;

  • jakiekolwiek leki wpływające na zmianę ciśnienia krwi;

  • leki wywierające wpływ na wątrobę lub nerki;

  • wszelkie inne leki, w tym leki dostępne bez recepty.

  Ciąża i karmienie piersią

  Klofarabiny nie należy stosować podczas ciąży, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to jednoznacznie konieczne.

  Kobiety w okresie rozrodczym: pacjentka musi stosować skuteczne środki antykoncepcyjne w czasie trwania leczenia klofarabiną. Klofarabina przyjmowana przez kobiety w ciąży może być szkodliwa dla płodu. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub zajdzie w ciążę w trakcie leczenia klofarabiną,

  należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

  Mężczyźni również muszą stosować skuteczną antykoncepcję, w czasie leczenia lub jeśli ich partnerki są leczone klofarabiną.

  Jeśli pacjentka karmi piersią, należy przerwać karmienie przed rozpoczęciem leczenia i nie wolno karmić piersią w trakcie leczenia i przez 3 miesiące po jego zakończeniu.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli u pacjenta występują zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia.

  Lek Clofarabine Norameda zawiera sód

  Lek ten zawiera 71 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej fiolce. Odpowiada to 4% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

 4. Jak stosować lek Clofarabine Norameda

 5. Stosowanie leku Clofarabine Norameda przepisał wykwalifikowany lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu białaczek.

  Lekarz wyznaczy dawkę odpowiednią dla pacjenta zależnie od jego wzrostu, masy ciała i stanu zdrowia. Przed podaniem lek Clofarabine Norameda zostanie rozcieńczony roztworem chlorku sodu (roztwór soli i wody). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest na diecie ograniczającej spożycie soli, ponieważ może to mieć wpływ na sposób podawania leku.

  Lekarz będzie podawać pacjentowi lek codziennie przez 5 dni. Lek będzie podawany w postaci infuzji za pomocą długiej, cienkiej rurki prowadzącej do żyły (kroplówka) lub do niewielkiego

  urządzenia umieszczanego pod skórą (łącznika dożylnego), jeśli został on wszczepiony u pacjenta (lub dziecka). Czas trwania infuzji wynosi 2 godziny. Jeśli masa ciała pacjenta (lub dziecka) jest mniejsza niż 20 kg, czas infuzji może być wydłużony.

  Lekarz będzie obserwować stan zdrowia pacjenta i może zmienić dawkę zależnie od reakcji na leczenie. Należy pamiętać o piciu dużych ilości wody, aby uniknąć odwodnienia.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clofarabine Norameda

  Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjent uważa, że podano mu większą niż zalecana dawkę leku.

  Pominięcie dawki leku Clofarabine Norameda

  Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy zostanie podany lek. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjent uważa, że pominięto dawkę leku.

  W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy się zwrócić do lekarza prowadzącego.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

  • lęk, ból głowy, gorączka, zmęczenie

  • nudności i wymioty, biegunka (luźne stolce)

  • nagłe zaczerwienienie twarzy, świąd, zapalenie skóry, zapalenie błony śluzowej, np. w jamie ustnej lub w innych miejscach

  • częstsze niż zwykle infekcje, ponieważ lek Clofarabine Norameda może zmniejszyć liczbę określonych typów komórek krwi w organizmie pacjenta

  • wysypki skórne, które mogą powodować świąd, zaczerwieniona, bolesna lub łuszcząca się skóra dłoni i stóp lub małe czerwonawe lub purpurowe plamki pod skórą.

   Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

  • zakażenia krwi, zapalenie płuc, półpasiec, zakażenia implantów, zakażenia jamy ustnej, np. pleśniawki lub opryszczka na wardze

  • zmiany w wynikach badań biochemicznych krwi, zmiany w białych krwinkach

  • reakcje alergiczne

  • uczucie pragnienia i mocz ciemniejszy lub o zmniejszonej objętości niż zwykle, zmniejszenie lub brak apetytu, zmniejszenie masy ciała

  • pobudzenie, drażliwość lub niepokój

  • uczucie drętwienia lub słabość ramion i nóg, drętwienie skóry, senność, zawroty głowy, drżenie

  • zaburzenia słuchu

  • gromadzenie się wody wokół serca, przyspieszony rytm serca

  • niskie ciśnienie krwi, stwardnienie w związku z siniakiem

  • przesiąkanie z małych naczyń krwionośnych, przyspieszone oddychanie, krwawienie z nosa, trudności w oddychaniu, duszności, kaszel

  • krwawe wymioty, ból żołądka, ból odbytu

  • krwawienie wewnątrz głowy, żołądka, jelit lub płuc, z jamy ustnej lub dziąseł, wrzody jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

  • zżółknięcie skóry i oczu (nazywane również żółtaczką) lub inne zaburzenia czynności wątroby

  • siniaki, utrata włosów, zmiany koloru skóry, zwiększone pocenie się, sucha skóra lub inne problemy skórne

  • ból ściany klatki piersiowej lub kości, szyi lub ból pleców, ból kończyn, mięśni lub stawów

  • krew w moczu

  • niewydolność narządów, ból, zwiększone napięcie mięśni, zatrzymanie wody i obrzęk części ciała, w tym ramion i nóg, zmiany stanu psychicznego, uczucie gorąca, zimna lub samopoczucie

   odbiegające od normalnego stanu

  • klofarabina może wpływać na poziomy pewnych substancji we krwi. Lekarz będzie wykonywać regularne badania krwi w celu sprawdzenia, czy organizm pacjenta prawidłowo funkcjonuje

  • uszkodzenie wątroby (niewydolność wątroby)

  • oddawanie małej ilości lub w ogóle nie oddawanie moczu, senność, nudności, wymioty, duszność, utrata apetytu i (lub) osłabienie (możliwe objawy ostrej niewydolności nerek lub niewydolności nerek).

  Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

  Zapalenie wątroby.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

  Tel.: +48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Clofarabine Norameda

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i na

  kartoniku po „EXP”. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a cztery ostatnie oznaczają rok okresu ważności.

  Nie zamrażać.

  Po przygotowaniu i rozcieńczeniu lek Clofarabine Norameda należy natychmiast zużyć lub w ciągu 24 godzin, jeśli lek był przechowywany w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Clofarabine Norameda

Substancją czynną jest klofarabina. Każdy ml zawiera 1 mg klofarabiny. Każda fiolka o pojemności 20 ml zawiera 20 mg klofarabiny.

Pozostałe składniki to sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Clofarabine Norameda i co zawiera opakowanie

Clofarabine Norameda jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji. Jest klarownym, praktycznie bezbarwnym roztworem, który jest przygotowany i rozcieńczony przed użyciem. Lek jest dostarczany w fiolkach o objętości 20 ml. Fiolki zawierają 20 mg klofarabiny i są umieszczone w kartonikach. Jeden kartonik zawiera 1, 3, 4, 10 lub 20 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

UAB Norameda Meistrų G. 8A 02189 Wilno Litwa

Wytwórca Synthon BV Microweg 22 6545CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania S.L.

C/Castelló n°1

Pol. Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Synthon s.r.o.

Brněnská 32/c.p.597 678 01 Blansko Republika Czeska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2021

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Specjalne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem produktu Clofarabine Norameda 1 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, należy go rozcieńczyć. Należy go przefiltrować przez jałowy filtr strzykawkowy o średnicy porów 0,2 mikronów, a następnie rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań, aby otrzymać łączną objętość zgodnie z podanym przykładem w tabeli poniżej. Jednak gotowa objętość rozcieńczenia może być różna, zależnie od stanu klinicznego pacjenta i decyzji

lekarza. (Jeśli nie jest możliwe zastosowanie filtru strzykawkowego o średnicy porów 0,2 mikronów, koncentrat należy wstępnie przefiltrować przez filtr o średnicy porów 5 mikronów, rozcieńczyć a następnie podawać przez filtr o średnicy porów 0,22 mikronów w zestawie do infuzji.)

Proponowany schemat rozcieńczeń w oparciu o zalecaną dawkę klofarabiny 52 mg/m2 pc. na dobę

Powierzchnia ciała (m2)

Koncentrat (ml)*

Łączna objętość po

rozcieńczeniu

≤ 1,44

≤ 74,9

100 ml

od 1,45 do 2,40

od 75,4 do 124,8

150 ml

od 2,41 do 2,50

od 125,3 do 130,0

200 ml

*1 ml koncentratu zawiera 1 mg klofarabiny. Jedna fiolka o objętości 20 ml zawiera 20 mg klofarabiny. Dlatego w przypadku pacjentów o powierzchni ciała ≤ 0,38 m2, do przygotowania

zalecanej dobowej dawki klofarabiny zostanie użyta część zawartości pojedynczej fiolki. Natomiast w przypadku pacjentów o powierzchni ciała > 0,38 m2 do przygotowania zalecanej dobowej dawki

klofarabiny zostanie użyta zawartość od 1 do 7 fiolek.

Rozcieńczony koncentrat powinien być klarownym i bezbarwnym roztworem. Przed podaniem należy go skontrolować wzrokowo pod kątem obecności cząstek stałych i zmiany zabarwienia.

Koncentrat po rozcieńczeniu zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez okres 3 dni w temperaturze 2°C - 8°C oraz w temperaturze pokojowej (do 25°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeżeli lek nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Okres ten nie powinien zasadniczo przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C chyba, że rozcieńczenie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Nie zamrażać.

Instrukcja podania

Należy przestrzegać procedur prawidłowego obchodzenia się z lekami przeciwnowotworowymi. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z lekami cytotoksycznymi.

Podczas obchodzenia się z produktem leczniczym Clofarabine Norameda zaleca się stosowanie jednorazowych rękawiczek i ubrań ochronnych. W przypadku kontaktu z oczami, skórą lub błonami śluzowymi skażone miejsce należy natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Kobiety w ciąży nie mogą mieć kontaktu z produktem leczniczym Clofarabine Norameda. Usuwanie niewykorzystanego produktu

Produkt leczniczy Clofarabine Norameda jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

Reklama: