Reklama:

AntyGrypin COMPLEX

Substancja czynna: Paracetamolum 500 mg + Acidum ascorbicum 200 mg + Chlorpheniramini maleas 4 mg
Postać farmaceutyczna: Granulat musujący , 500 mg + 200 mg + 4 mg
Reklama:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

AntyGrypin COMPLEX

500 mg + 200 mg + 4 mg, granulat musujący

Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Chlorphenamini maleas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek AntyGrypin COMPLEX i w jakim celu się go stosuje

  2. AntyGrypin COMPLEX jest lekiem złożonym, zawierającym trzy substancje czynne: paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, chlorofenaminy maleinian, który zmniejsza wyciek wydzieliny śluzowej z nosa, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu oraz kwas askorbowy, który uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

   Ten lek jest stosowany do doraźnego leczenia objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych, takich jak ból głowy, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa i gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

   Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku AntyGrypin COMPLEX Kiedy nie przyjmować leku AntyGrypin COMPLEX:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

 • jeśli pacjent choruje na niewydolność wątroby lub nerek;

 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki wpływające na czynność wątroby;

 • jeśli pacjent nadużywa alkoholu;

 • jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania;

 • u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu, związanym z zaburzeniami odcinka cewki moczowej przebiegającego przez gruczoł krokowy;

 • u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO, stosowane w leczeniu depresji), obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni;

 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku AntyGrypin COMPLEX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  Ostrzeżenia

  W przypadku wysokiej lub utrzymującej się gorączki, rozpoczynającego się nadkażenia bakteryjnego, utrzymywania się objawów przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

  W przypadku stosowania tego leku w dawkach większych niż zalecane oraz w przypadku długotrwałego leczenia może wystąpić ryzyko uzależnienia, głównie psychicznego.

  Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, nie należy przyjmować innych leków zawierających paracetamol. Ryzyko przedawkowania tego leku zwiększa się u pacjentów z chorobą wątroby.

  Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu.

  Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów:

  Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Objawy kwasicy metabolicznej obejmują: pogłębiony, przyspieszony, wysilony oddech, nudności, wymioty, utratę apetytu. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia ww. objawów łącznie.

  Środki ostrożności

  Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności nerek, ostrym zapaleniem wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną

  i niedoborem reduktazy methemoglobinowej.

  Zagrożenie przedawkowania tego leku jest większe u osób z niewydolnością wątroby nie wywołaną przez alkoholową marskość wątroby.

  Paracetamol stosowany w dawkach większych niż 6-8 g na dobę może uszkadzać wątrobę. Uszkodzenie wątroby może wystąpić nawet przy znacznie mniejszych dawkach, podczas jednoczesnego podawania z alkoholem, induktorami enzymów wątrobowych lub innymi lekami działającymi toksycznie na wątrobę np. inhibitorami monoaminooksydazy (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku AntyGrypin COMPLEX”).

  Długotrwałe spożywanie alkoholu znacznie zwiększa ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby przez paracetamol.

  Ze względu na ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego, paracetamol jest przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy aktualnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

  Podczas przyjmowania tego leku, ze względu na zawartość chlorofenaminy, należy unikać spożywania alkoholu i leków zawierających alkohol. Lek może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

  Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorujących na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy

  i niedrożność odźwiernikowo-dwunastniczą.

  W trakcie leczenia należy unikać stosowania leków uspokajających (zwłaszcza barbituranów), które nasilają działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych.

  Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

  Podawanie paracetamolu może mieć wpływ na wyniki badania stężenia kwasu moczowego we krwi, jak również na badanie stężenia glukozy. Chlorofenamina może wpływać na wyniki testów skórnych z wykorzystaniem alergenów. Zaleca się przerwanie stosowania produktu na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem testów skórnych.

  Dzieci i młodzież

  Ten lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci oraz młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

  Lek AntyGrypin COMPLEX a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  W czasie przyjmowania leku AntyGrypin COMPLEX należy unikać leków zawierających alkohol. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje:

 • flukloksacylinę (antybiotyk), ze względu na poważne ryzyko zaburzenia dotyczącego krwi

  i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), które należy pilnie leczyć

  i które może wystąpić szczególnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, posocznicą (stan, gdy bakterie i ich toksyny krążą we krwi, prowadząc do uszkodzenia narządów), niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem, a także u pacjentów stosujących maksymalne dawki dobowe paracetamolu.

  Należy zachować ostrożność stosując:

  • pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe oraz leki zastępcze),

  • neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, głównie schizofrenii i innych psychoz),

  • barbiturany (leki nasenne i stosowane w leczeniu padaczki),

  • benzodiazepiny (leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym i zmniejszającym napięcie mięśni),

  • leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny (np. meprobamat),

  • leki nasenne (lorazepam, diazepam),

  • leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina),

  • leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1 (leki stosowane w leczeniu chorób

   alergicznych),

  • leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy,

  • baklofen (lek rozkurczający mięśnie),

  • talidomid (lek wpływający na układ odpornościowy, stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego),

  • antycholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie (jak benzatropina),

  • leki podobne do atropiny o działaniu przeciwskurczowym (zawierające hioscynę),

  • dyzopyramid (lek stosowany w chorobach serca),

  • neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny (leki stosowane w leczeniu psychoz, jak chlopromazyna, tiorydazyna, perfenazyna),

  • klozapinę (lek stosowany w leczeniu schizofrenii i zaburzeń psychicznych w przebiegu choroby Parkinsona),

  • salicylamid (lek przeciwbólowy),

  • ryfampicynę (antybiotyk),

  • leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina, lamotrygina i inne),

  • leki nasenne z grupy barbituranów i inne leki indukujące enzymy wątrobowe,

  • kofeinę,

  • niesteroidowe leki przeciwzapalne (aspiryna, ibuprofen, diklofenak, naproksen),

  • leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (acenokumarol, warfaryna),

  • inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji),

  • flufenazynę (lek stosowany w leczeniu psychozy).

  Stosowanie leku AntyGrypin COMPLEX z jedzeniem, piciem i alkoholem

  W czasie przyjmowania leku AntyGrypin COMPLEX należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może dojść do uszkodzenia wątroby i nadmiernego uspokojenia.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Nie zaleca się stosowania leku AntyGrypin COMPLEX w okresie ciąży.

  Karmienie piersią

  Nie zaleca się stosowania leku AntyGrypin COMPLEX w okresie karmienia piersią.

  Płodność

  Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu, chlorofenaminy maleinianu ani kwasu askorbowego na płodność.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Podczas przyjmowania leku może wystąpić senność wpływająca na sprawność psychofizyczną osób prowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących maszyny.

  Lek AntyGrypin COMPLEX w postaci granulatu musującego zawiera sacharozę i glukozę (składnik maltodekstryny z aromatu).

  Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  Lek zawiera 3156 mg sacharozy w jednej saszetce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

  Lek AntyGrypin COMPLEX w postaci granulatu musującego zawiera sód.

  Lek zawiera 88,8 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej saszetce. Odpowiada to 4,5% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

  1. Jak przyjmować lek AntyGrypin COMPLEX

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Stosowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat:

   Zalecana dawka to: w razie konieczności zawartość 1 saszetki na 30 min. przed snem. Nie stosować więcej niż zawartość 3 saszetek na dobę w dawkach podzielonych, przy czym dawek nie można powtarzać częściej niż co 4 godziny.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

   W przypadku zaburzeń czynności nerek dawka paracetamolu nie może być większa niż 500 mg:

   Współczynnik przesączania kłębuszkowego

   Dawka paracetamolu

   10 – 50 ml/min

   500 mg nie częściej niż co 6 godzin

   Nie stosować leku w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku AntyGrypin COMPLEX”).

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

   U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

   Nie stosować leku w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku AntyGrypin COMPLEX”).

   Osoby w podeszłym wieku

   U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek dawkowanie jest takie jak u osób dorosłych.

   Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat

   Nie należy stosować tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

   Sposób podawania Podanie doustne.

   Granulat musujący należy rozpuścić w szklance zimnej lub ciepłej wody.

   Czas leczenia

   Tego leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu bez porozumienia z lekarzem.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku AntyGrypin COMPLEX

   Objawy związane z chlorofenaminy maleinianem

   Przedawkowanie chlorofenaminy może spowodować: drgawki (szczególnie u dzieci), zaburzenia świadomości, śpiączkę.

   Objawy związane z paracetamolem

   Szczególne ryzyko wystąpienia zatrucia paracetamolem występuje u osób w wieku podeszłym oraz u małych dzieci (najczęstsze przyczyny to przyjmowanie dawek większych niż zalecane oraz

   przypadkowe zatrucia); zatrucia te mogą prowadzić do zgonu. Przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy, takie jak nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje znać o sobie rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. Przyjęcie ponad 10 g paracetamolu u osób dorosłych lub 150 mg/kg masy ciała w dawce jednorazowej u dzieci, powoduje całkowitą i nieodwracalną martwicę komórek wątrobowych. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej, należy sprowokować wymioty, jeżeli od zażycia leku nie upłynęło więcej czasu niż godzina. Należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywnego, najlepiej rozmieszanego z wodą.

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

   Pominięcie przyjęcia leku AntyGrypin COMPLEX

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane związane z paracetamolem:

   Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli wystąpi:

   • obrzęk krtani, co uniemożliwia oddychanie (pojedyncze przypadki);

   • wstrząs anafilaktyczny, objawia się splątaniem, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem się, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem (pojedyncze przypadki);

   • rumień wielopostaciowy (pojedyncze przypadki);

   • ciężka reakcja skórna: toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), ostra uogólniona osutka krostkowa objawiająca się wysypką z krostami na całym ciele, nadżerkami w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze, czerwonymi plamkami na tułowiu, często z pęcherzami po środku, pękającymi olbrzymimi pęcherzami, złuszczaniem dużych płatów naskórka, osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi (bardzo rzadkie przypadki);

   • uporczywe swędzenie skóry (świąd), wysypka na skórze, nadmierne pocenie się, pojawienie się na skórze wykwitów grudkowych, krwotocznych lub pęcherzykowych (plamica), reakcją alergiczną przypominającą powodująca obrzmienia tkanek znajdujących się pod skórą (obrzęk naczynioruchowy), reakcja alergiczna powodująca powstawanie pęcherzy na skórze (pokrzywka); występują rzadko;

   • ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zaburzenie czynności (niewydolność) wątroby, nieodwracalne uszkodzenie (martwica) wątroby, zażółcenie skóry, błon śluzowych i białkówek oczu (żółtaczka); występują rzadko.

    Inne działania niepożądane obejmują:

    Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

   • anemia spowodowana różnymi niedoborami, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zmniejszenie liczby płytek krwi;

   • gromadzenie płynu w tkankach (obrzęk);

   • zaburzenie czynności nerek (nefropatia) i upośledzenie wchłaniania lub wydzielania cewek nerkowych (tubulopatie).

    Paracetamol to lek powszechnie stosowany, a opisane działania niepożądane są rzadkie i zwykle związane z przedawkowaniem.

    Obserwowano pojedyncze przypadki zawrotów głowy. Działania niepożądane związane z chlorofenaminą

    Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli wystąpi reakcja alergiczna:

   • reakcje nadwrażliwości (alergiczne), reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne, w przebiegu których może wystąpić kaszel, trudności z połykaniem, szybkie bicie serca, świąd, opuchnięcie powiek lub okolic oczu, twarzy, języka, duszność, zmęczenie itp.);

   • zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego w postaci senności, nudności i osłabienia mięśniowego, które u części pacjentów ustępują po 2-3 dniach leczenia; występuje często;

   • zablokowanie dróg żółciowych (cholestaza), zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby (łącznie z bólami w nadbrzuszu lub bólami brzucha, ciemnym zabarwieniem moczu itp.); występują rzadko.

    Inne działania niepożądane obejmują:

    Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób):

   • nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy mięśni w obrębie twarzy (dyskinezy), zaburzenia koordynacji ruchowej (sztywność), drżenia, drętwienie, mrowienie, pieczenie, uczucie jak kłucie igłami (parestezje);

   • nieostre lub podwójne widzenie;

   • odczuwanie suchości w nosie i gardle, wysychanie błon śluzowych;

   • odczuwanie suchości w jamie ustnej, utrata apetytu, zmiany odczuwania smaków i zapachów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w nadbrzuszu), które mogą ulec zmniejszeniu, jeśli lek jest stosowany w trakcie posiłku;

   • nasilone pocenie się;

   • zatrzymanie moczu i (lub) trudności z oddawaniem moczu.

    Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

   • zmiany w badaniach krwi (brak granulocytów, zmniejszenie liczby leukocytów, anemia spowodowana zanikiem szpiku kostnego (anemia aplastyczna) lub zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)) co może przebiegać z objawami, takimi jak nietypowe krwawienie, ból gardła lub zmęczenie;

   • nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na podobne leki;

   • niekiedy pobudzenie, szczególnie przy stosowaniu dużych dawek u dzieci lub osób w podeszłym wieku, charakteryzujące się niepokojem, bezsennością, nerwowością, majaczeniem, kołataniem serca, a także drgawkami;

   • szumy uszne (przykre doznania dźwiękowe), ostre zapalenie błędnika;

   • na ogół, w przypadku przedawkowania, mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, kołatanie, szybkie bicie serca (tachykardia);

   • niedociśnienie tętnicze (hipotensja), zwiększone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), gromadzenie płynu w tkankach (obrzęk);

   • ucisk w klatce piersiowej, ciężki oddech;

   • niezdolność do odbywania współżycia seksualnego u mężczyzn (impotencja), krwawienia międzymiesiączkowe

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

    Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek AntyGrypin COMPLEX

  6. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

   Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek AntyGrypin COMPLEX

 • Substancjami czynnymi leku są paracetamol, kwas askorbowy i chlorofenaminy maleinian. Każda saszetka z granulatem musującym zawiera: 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 4 mg chlorofenaminy maleinianu (Chlorphenamini maleas).

 • Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sacharoza, magnezu cytrynian, sodu cyklaminian (E 952), sacharyna sodowa (E 954), aromat cytrynowy (Tetrarome Lemon P 0551 987323: maltodekstryna kukurydziana, składniki aromatyzujące (limonen, beta-pinen, cytral, gamma-terpinen, linalol), alfa tokoferol (E 307)).

Jak wygląda lek AntyGrypin COMPLEX i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie to saszetki z laminatu PAP/Aluminium/PE. Opakowanie bezpośrednie umieszczone jest wraz z ulotką w zewnętrznym opakowaniu tekturowym. Opakowanie zawiera 10 lub 20 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (+48) 29 644 29 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: