Reklama:

Semglee

Substancja czynna: Insulinum glargine 100 j/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , 100 j/ml