Reklama:

Posaconazole Abdi

Substancja czynna: Posaconazolum 100 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki dojelitowe , 100 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Posaconazole Abdi 100 mg tabletki dojelitowe

pozakonazol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Posaconazole Abdi i w jakim celu się go stosuje

 2. Posaconazole Abdi zawiera lek o nazwie pozakonazol, który należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Lek ten stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu wielu rodzajów zakażeń wywołanych przez grzyby.

  Lek ten działa przez zabicie lub zahamowanie wzrostu grzybów, które mogą powodować zakażenia u ludzi.

  Posaconazole Abdi może być stosowany u dorosłych w leczeniu wymienionych niżej zakażeń grzybiczych, kiedy inne leki przeciwgrzybicze nie działają lub nie mogą być dłużej przyjmowane:

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Posaconazole Abdi Kiedy nie przyjmować leku Posaconazole Abdi :

 4. Jak przyjmować lek Posaconazole Abdi

 5. Leku Posaconazole Abdi w postaci tabletek nie wolno przyjmować zamiennie z lekiem Posaconazole Abdi w postaci zawiesiny doustnej bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Może to prowadzić do braku skuteczności lub zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

  Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Jakie dawki leku należy przyjmować

  Zazwyczaj przyjmuje się dawkę wynoszącą 300 mg (trzy tabletki po 100 mg) dwa razy na dobę w pierwszym dniu leczenia, a następnie 300 mg (trzy tabletki po 100 mg) raz na dobę.

  Czas leczenia może zależeć od rodzaju zakażenia i lekarz może go indywidualnie dostosować u poszczególnych pacjentów. Nie wolno samodzielnie zmieniać dawki leku ani schematu leczenia bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem.

  Sposób przyjmowania leku

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Ciężkie działania niepożądane

  Należy natychmiast poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych, ponieważ może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna:

 8. Jak przechowywać lek Posaconazole Abdi

 9. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Posaconazole Abdi

Substancją czynną leku jest pozakonazol. Każda tabletka zawiera 100 mg pozakonazolu.

Pozostałe składniki to: hypromelozy octanobursztynian, hypromeloza, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna suszona rozpyłowo, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu

dwutlenek (E 171), makrogol, talk, żelaza tlenek żółty (E 172)

Jak wygląda lek Posaconazole Abdi i co zawiera opakowanie

Produkt leczniczy Posaconazole Abdi to powlekane, dwuwypukłe, żółte dojelitowe tabletki w kształcie kapsułki o długości około 19,9 mm, z wytłoczonym oznaczeniem „P100” po jednej stronie, pakowane w blistry w tekturowych pudełkach zawierających po 24 lub 96 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Abdi Farma, Unipessoal Lda

Quinta da Fonte, Rua dos Malhões Edifício D. Pedro I

2770-071 Paço de Arcos Portugalia

Importer

Interpharma Services Ltd. 43A Cherni Vrach Blvd., 1407 Sofia,

Bułgaria

Importer do Niemiec

HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 · 90449 Nürnberg

Interpharma Services Ltd. 43A Cherni Vrach Blvd., 1407 Sofia,

Bułgaria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.08.2021

Reklama: