Reklama:

Drotaverine Meditop

Substancja czynna: Drotaverini hydrochloridum 80 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 80 mg
Reklama:

Ulotka dla pacjenta Informacje dla użytkownika

Drotaverine Meditop, 80 mg, tabletki

Drotaverini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Drotaverine Meditop i w jakim celu się go stosuje.

  2. Lek Drotaverine Meditop jest lekiem rozkurczowym przeznaczonym do stosowania w leczeniu:

   • stanów skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą pęcherzyka żółciowego, kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego,

    zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem dróg żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera;

   • stanów skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami urologicznymi: kamicą nerkową, kamicą moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego oraz bolesnym parciem na mocz.

    Lek Drotaverine Meditop może być stosowany do leczenia wspomagającego:

   • w stanach skurczowych przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, skurczach żołądka, zapaleniach jelit, zespole drażliwego jelita grubego ze spastycznymi zaparciami lub wzdęciami jelit;

   • w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

   W przypadku braku poprawy oraz w przypadku nasilenia objawów należy zgłosić się po poradę do lekarza.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Drotaverine Meditop Kiedy nie przyjmować leku Drotaverine Meditop:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (drotawerynę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;

 • jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Należy zachować ostrożność podczas stosowania drotaweryny u pacjentów z niedociśnieniem.

  Lek Drotaverine Meditop a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Jednoczesne przyjmowanie drotaweryny z lewodopą (lek stosowany w chorobie Parkinsona) osłabia działanie lewodopy, co może spowodować nasilenie sztywności mięśni szkieletowych i drżenia.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Drotaweryna przenika przez łożysko.

  Nie należy stosować tego leku w czasie porodu.

  Karmienie piersią

  Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie karmienia piersią, ze względu na brak wyników odpowiednich badań.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Drotaverine Meditop podawany w zwykłych dawkach zazwyczaj nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy po

  przyjęciu tego leku, nie należy wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

  Lek Drotaverine Meditop zawiera laktozę.

  Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  1. Jak stosować lek Drotaverine Meditop

  2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

   zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dorośli:

 • 1 tabletka 2 lub 3 razy na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania drotaweryny u dzieci.

W przypadku konieczności zastosowania leku, dzieci w wieku powyżej 12 lat powinny przyjmować 1 tabletkę 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa dla dzieci to 160 mg, czyli 2 tabletki.

Bez konsultacji z lekarzem lek może być stosowany maksymalnie przez 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Drotaverine Meditop

Jeżeli pacjent przekroczy dawkę o jedną tabletkę, zwykle nie powoduje to żadnych niekorzystnych skutków.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie dawki leku Drotaverine Meditop

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 1. Możliwe działania niepożądane.

 2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

  Ból głowy, zawroty głowy, nudności, kołatanie serca, bezsenność, zaparcia, niedociśnienie i reakcje alergiczne (obrzęk, pokrzywka, wysypka, świąd).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 3. Jak przechowywać lek Drotaverine Meditop

 4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatnidzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 5. Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera lek Drotaverine Meditop

Substancją czynną leku jest drotaweryny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodorku.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon (K-29/32), skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek Drotaverine Meditop i co zawiera opakowanie.

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „80” po jednej stronie.

10 lub 20 tabletek w przezroczystym blistrze PVC/Aluminium i tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Meditop Pharmaceutical Ltd. Ady Endre u. 1.

2097 Pilisborosjenő Węgry

Wytwórca

Meditop Pharmaceutical Ltd. Ady Endre u. 1.

2097 Pilisborosjenő Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2021

Reklama: