Reklama:

Levothyroxine Accord

Substancja czynna: Levothyroxinum natricum 0.1 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 100 mcg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levothyroxine Accord, 12,5 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 25 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 50 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 75 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 88 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 100 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 112 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 125 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 137 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 150 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 175 mikrogramów, tabletki Levothyroxine Accord, 200 mikrogramów, tabletki

Levothyroxinum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Levothyroxine Accord i w jakim celu się go stosuje

  2. Lewotyroksyna, substancja czynna leku Levothyroxine Accord, to syntetyczny hormon tarczycy przeznaczony do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy.

   Ma ona takie samo działanie jak hormony tarczycy występujące naturalnie w organizmie.

   Levothyroxine Accord jest stosowany:

 • w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy,

 • w celu zapobiegania nawrotom wola u pacjentów po operacji,

 • w celu uzupełnienia niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, kiedy tarczyca nie wytwarza wystarczających ilości hormonów,

 • w celu zahamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy.

  Levothyroxine Accord 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, 75 mikrogramów, 88 mikrogramów

  i 100 mikrogramów jest stosowany również w celu wyrównania stężeń hormonów tarczycy u pacjentów, u których z powodu nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy są stosowane leki przeciwtarczycowe.

  Levothyroxine Accord 100 mikrogramów, 150 mikrogramów i 200 mikrogramów może być również stosowany w testach oceniających czynność tarczycy.

  Levothyroxine Accord, 12,5 mikrogramów:

  • U dzieci z niedoczynnością tarczycy jako dawka początkowa zapewniająca zastąpienie hormonu tarczycy.

  • U osób w podeszłym wieku, u osób z chorobą niedokrwienną serca oraz u pacjentów z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy jako mała dawka początkowa, która następnie powinna być zwiększana stopniowo w dłuższych odstępach czasu (np. o 12,5 mikrogramów na dobę raz na 2 tygodnie), często kontrolując stężenie hormonów tarczycy.

  • U każdego pacjenta wymagającego stopniowego zwiększania dawki lewotyroksyny.

   1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levothyroxine Accord Kiedy nie stosować leku Levothyroxine Accord

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lewotyroksynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.),

 • jeśli u pacjenta występuje nieleczona niedoczynność nadnerczy lub przysadki, lub jeśli hormony tarczycy są wytwarzane w nadmiernej ilości (nadczynność tarczycy),

 • jeśli u pacjenta występuje ostra choroba serca (zawał mięśnia sercowego, zapalenie serca).

 • W czasie ciąży, leku Levothyroxine Accord nie wolno stosować jednocześnie z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy.

Leku Levothyroxine Accord nie należy stosować w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi, jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią” poniżej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levothyroxine Accord należy poinformować lekarza o występowaniu którejkolwiek z następujących chorób serca:

 • niedostatecznym przepływie krwi w naczyniach krwionośnych serca (dławica piersiowa),

 • niewydolności serca,

 • szybkiej i nieregularnej czynności serca,

 • nadciśnieniu tętniczym,

 • złogach tłuszczowych w tętnicach (miażdżyca naczyń krwionośnych),

 • jeśli nadnercza nie działają prawidłowo (niewydolność nadnerczy), a leczenie uzupełniające niedobór hormonów nadnerczy jest niewystarczające.

  Konieczne jest leczenie tych zaburzeń przed rozpoczęciem leczenia lekiem Levothyroxine Accord oraz przed wykonaniem testu supresyjnego tarczycy. W czasie stosowania leku Levothyroxine Accord konieczne jest częste kontrolowanie stężenia hormonów tarczycy. W razie wątpliwości dotyczących tego, czy u pacjenta występuje którakolwiek z powyższych chorób lub w razie nieleczenia tych chorób, należy zwrócić się do lekarza.

  Lekarz przeprowadzi odpowiednie badania, aby wyjaśnić, czy u pacjenta występują zaburzenia czynności nadnerczy lub przysadki, lub pewien rodzaj zaburzeń czynności tarczycy z niekontrolowanym nadmiernym wytwarzaniem hormonów tarczycy (autonomiczna czynność tarczycy), gdyż w takich przypadkach przed rozpoczęciem stosowania leku Levothyroxine Accord oraz przed wykonaniem testu supresyjnego tarczycy może być konieczne odpowiednie leczenie.

  Po rozpoczęciu leczenia lewotyroksyną u wcześniaków o bardzo niskiej masie urodzeniowej, należy regularnie monitorować ciśnienie krwi, ponieważ może wystąpić gwałtowny spadek ciśnienia (zwany zapaścią krążeniową).

  W przypadku konieczności zmiany leku na inny lek zawierający lewotyroksynę może wystąpić zaburzenie równowagi hormonów tarczycy. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent ma jakiekolwiek pytania dotyczące zmiany leków. W okresie przejściowym konieczne jest ścisłe monitorowanie parametrów

  klinicznych i biochemicznych. Należy powiedzieć o tym lekarzowi, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, ponieważ może być konieczne zwiększenie lub zmniejszenie dawki.

  Należy porozmawiać z lekarzem:

 • jeśli pacjentka jest w okresie menopauzy lub po menopauzie; lekarz może wtedy zalecić regularne kontrolowanie czynności tarczycy z powodu ryzyka osteoporozy;

 • w przypadku zmiany jednego leku zawierającego lewotyroksynę na inny lek zawierający tę substancję. Wyniki działania tych leków mogą się nieznacznie różnić i dlatego może być konieczna częstsza kontrola i odpowiednie dostosowanie dawki;

 • w przypadku rozpoczynania stosowania orlistatu lub przerwania jego stosowania lub zmiany leczenia orlistatem (lek stosowany w leczeniu otyłości); może być konieczna częstsza kontrola i odpowiednie dostosowanie dawki;

 • w przypadku zaburzeń psychotycznych lekarz może zalecić częstsze kontrole i odpowiednie dostosowanie dawki;

 • jeśli pacjent ma niedoczynność nadnerczy (niewydolność kory nadnerczy).

  Mogą wystąpić zaburzenia czynności tarczycy w przypadku zmiany przyjmowanego leku zawierającego lewotyroksynę na inny lek zawierający lewotyroksynę. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zmiany leku na inny, należy zwrócić się do lekarza. Konieczne jest dokładne monitorowanie pacjentów (ocena kliniczna i biologiczna) w okresie przejściowym. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może być niezbędne zwiększenie lub zmniejszenie dawki.

  Lek Levothyroxine Accord a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, gdyż Levothyroxine Accord może mieć wpływ na działanie tych leków:

 • leki przeciwcukrzycowe (leki zmniejszające stężenie cukru we krwi):

  Levothyroxine Accord może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych, dlatego mogą być konieczne dodatkowe kontrole stężenia cukru we krwi, szczególnie na początku leczenia lekiem Levothyroxine Accord. W czasie stosowania leku Levothyroxine Accord może być konieczna zmiana dawki leku przeciwcukrzycowego;

 • leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny):

  Levothyroxine Accord może nasilać działanie tych leków, co może zwiększać ryzyko krwawień, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Dlatego mogą być konieczne regularne kontrole parametrów krzepnięcia krwi na początku i w trakcie leczenia lekiem Levothyroxine Accord. W czasie stosowania leku Levothyroxine Accord może być konieczna zmiana dawki leku przeciwzakrzepowego z grupy pochodnych kumaryny.

  Należy się upewnić, że przestrzega się zalecanych odstępów czasu, jeśli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:

 • leki wiążące kwasy żółciowe i zmniejszające duże stężenie cholesterolu (cholestyramina lub kolestypol):

  Levothyroxine Accord należy stosować 4 do 5 godzin przed przyjęciem tych leków, gdyż mogą one hamować wchłanianie leku Levothyroxine Accord z jelit;

 • leki zobojętniające (stosowane w łagodzeniu niestrawności), sukralfat (stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i jelit), inne leki zawierające glin, leki zawierające żelazo, leki zawierające wapń:

  Levothyroxine Accord należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem tych leków, gdyż w przeciwnym razie mogą one osłabiać działanie leku Levothyroxine Accord.

  Wymienione leki mogą osłabiać działanie leku Levothyroxine Accord, dlatego należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także jeśli planuje się je przyjmować:

 • propylotiouracyl (lek przeciwtarczycowy),

 • glikokortykosteroidy (leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne),

 • leki beta-adrenolityczne (leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi, stosowane również w leczeniu chorób serca),

 • sertralina (lek przeciwdepresyjny),

 • chlorochina lub proguanil (leki stosowane w leczeniu lub profilaktyce malarii),

 • leki pobudzające pewne enzymy wątrobowe, takie jak barbiturany (leki uspokajające, nasenne) lub karbamazepina (lek przeciwpadaczkowy, wykorzystywany również do leczenia niektórych rodzajów bólu i kontrolowania zaburzeń nastroju),

 • leki zawierające estrogeny, stosowane w hormonalnej terapii zastępczej w okresie menopauzy i po menopauzie lub w celu zapobiegania ciąży,

 • sewelamer (lek zmniejszający stężenie fosforanów, stosowany u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek),

 • inhibitory kinazy tyrozynowej (leki stosowane w leczeniu nowotworów),

 • orlistat (lek stosowany w leczeniu otyłości).

  Wymienione leki mogą nasilać działanie leku Levothyroxine Accord, dlatego należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także jeśli planuje się je przyjmować:

 • salicylany (leki stosowane w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki),

 • dikumarol (lek zmniejszający krzepnięcie krwi),

 • furosemid w dużych dawkach, powyżej 250 mg (lek moczopędny),

 • klofibrat (lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi).

  Wymienione leki mogą mieć wpływ na działanie leku Levothyroxine Accord, dlatego należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także jeśli planuje się je przyjmować:

 • rytonawir, indynawir, lopinawir (inhibitory proteazy, leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV),

 • fenytoina (lek przeciwpadaczkowy).

  W tej sytuacji może być konieczne regularne wykonywanie badania hormonów tarczycy i zmiana dawki leku.

  W razie przyjmowania leku amiodaron (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca), należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż lek ten może wpływać na czynność tarczycy.

  Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Levothyroxine Accord, jeśli konieczne jest wykonanie badania diagnostycznego lub obrazowego z podaniem środka kontrastowego zawierającego jod, ponieważ badanie to wiąże się z podaniem iniekcji wpływającej na czynność tarczycy.

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

  Hormonów tarczycy nie stosuje się w celu zmniejszenia masy ciała. Przyjmowanie ich nie spowoduje zmniejszenia masy ciała, jeśli hormony tarczycy są utrzymane na właściwym poziomie. Zwiększenie dawki leku bez konsultacji z lekarzem może doprowadzić do wystąpienia ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu innych leków na odchudzanie.

  Levothyroxine Accord z jedzeniem i piciem

  Jeśli w diecie znajdują się produkty zawierające soję, należy o tym powiedzieć lekarzowi, szczególnie wtedy, gdy zmienia się ilość spożywanych produktów tego rodzaju. Produkty zawierające soję mogą zmniejszać wchłanianie leku Levothyroxine Accord z jelita cienkiego i dlatego może być konieczne odpowiednie zmodyfikowanie dawki leku Levothyroxine Accord.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Odpowiednia ilość hormonu tarczycy jest niezbędna do właściwego przebiegu ciąży. Dlatego w czasie ciąży należy kontynuować przyjmowanie leku Levothyroxine Accord. W czasie ciąży nie wolno stosować leku Levothyroxine Accord, jeśli pacjentka przyjmuje tak zwane tyreostatyki (leki stosowane w leczeniu nadmiernie dużego stężenia hormonów tarczycy). W razie konieczności lekarz może dostosować dawkę. W przypadku zajścia w ciążę należy skontaktować się z lekarzem.

  Nic nie wskazuje na to, aby stosowanie Levothyroxine Accord przez kobiety karmiące piersią działało szkodliwie na niemowlę z prawidłowo funkcjonującą tarczycą. Nie wolno stosować leku Levothyroxine Accord, jeśli pacjentka karmi piersią i przyjmuje tak zwane tyreostatyki (leki stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy).

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lewotyroksyna sodowa nie powinna wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Ważne informacje o niektórych składnikach Levothyroxine Accord

  Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  Tabletka 25 mikrogramów: Lek zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.

  Tabletki 75, 112, 200 mikrogramów: Lek zawiera czerwień Allura, która może powodować reakcje alergiczne.

  Tabletka 88 mikrogramów: Lek zawiera tartrazynę, która może powodować reakcje alergiczne. Tabletka 100 mikrogramów: Lek zawiera tartrazynę i żółcień pomarańczową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

  Tabletka 125 mikrogramów: Lek zawiera żółcień pomarańczową i czerwień Allura, które mogą powodować reakcje alergiczne.

  1. Jak stosować lek Levothyroxine Accord

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lekarz określi indywidualnie odpowiednią dawkę dla każdego pacjenta na podstawie oceny klinicznej i badań laboratoryjnych. Leczenie zwykle zaczyna się od małej dawki, która jest zwiększana co 2 do 4 tygodni aż do osiągnięcia pełnej dawki, dostosowanej indywidualnie dla każdego pacjenta.

   W pierwszych tygodniach leczenia konieczne będzie wykonanie badań laboratoryjnych, które pozwolą lekarzowi dostosować odpowiednią dawkę.

   Jeśli dziecko urodzi się z chorobą tarczycy polegającą na niewystarczającym wytwarzaniu hormonów przez tarczycę, ważne jest szybkie ich uzupełnienie. Dlatego lekarz może zalecić większą dawkę początkową wynoszącą 10 mikrogramów do 15 mikrogramów na kg masy ciała na dobę przez pierwsze 3 miesiące.

   Następnie lekarz dostosuje dawkę indywidualnie.

   Typowe zakresy dawek przedstawiono w tabeli poniżej. Mniejsze, indywidualnie dostosowane dawki mogą być wystarczające u osób:

 • w podeszłym wieku,

 • z chorobami serca,

 • z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy,

 • z małą masą ciała lub z wolem olbrzymim.

  Stosowanie leku Levothyroxine Accord

  Zalecana dawka dobowa leku Levothyroxine Accord

  w leczeniu wola łagodnego u pacjentów z

  prawidłową czynnością tarczycy

  75 – 200 mikrogramów

  w celu zapobiegania nawrotom wola po operacji

  75 – 200 mikrogramów

  w celu uzupełnienia niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, gdy ich wytwarzanie przez tarczycę jest niewystarczające

  Dorośli

  25 – 50 mikrogramów

  100 – 200 mikrogramów

  Dzieci i młodzież

  12,5 – 50 mikrogramów

  100 – 150

  mikrogramów/m2 powierzchni ciała

  w celu zahamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy

  150 – 300 mikrogramów

  w celu wyrównania stężeń hormonów tarczycy w czasie leczenia nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy lekami

  przeciwtarczycowymi

  50 – 100 mikrogramów

  w testach oceniających czynność tarczycy

  Levothyroxine Accord, 100 mikrogramów: Rozpocząć 2 tygodnie przed testem –

  200 mikrogramów (2 tabletki)

  Levothyroxine Accord, 150 mikrogramów: Rozpocząć 4 tygodnie przed testem –

  75 mikrogramów (½ tabletki) przez 2 tygodnie, a następnie do czasu testu – 150 mikrogramów

  (1 tabletka)

  Levothyroxine Accord, 200 mikrogramów: Rozpocząć 2 tygodnie przed testem –

  200 mikrogramów (1 tabletka)

  • dawka początkowa

  • dawka podtrzymująca

  Sposób podawania

  Levothyroxine Accord jest przeznaczony do stosowania doustnego.

  Pojedynczą dawkę dobową należy przyjmować rano, na czczo (co najmniej pół godziny przed śniadaniem), najlepiej z niewielką ilością płynu, np. z połową szklanki wody.

  Niemowlętom należy podawać całą dawkę dobową leku Levothyroxine Accord jednorazowo, co najmniej pół godziny przed pierwszym posiłkiem w danym dniu. Bezpośrednio przed podaniem, tabletkę należy rozkruszyć i zmieszać z niewielką ilością wody, a powstałą zawiesinę, którą za każdym razem należy na świeżo przygotować, należy podać razem z niewielką dodatkową ilością płynu.

  Czas trwania leczenia

  Czas trwania leczenia może być różny w zależności od tego, z jakiego powodu Levothyroxine Accord jest stosowany. Lekarz omówi indywidualnie z każdym pacjentem jak długo należy przyjmować lek.

  Większość pacjentów musi przyjmować Levothyroxine Accord przez całe życie.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levothyroxine Accord

  W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy jak: szybkie bicie serca, niepokój, pobudzenie lub ruchy mimowolne. U pacjentów z występującymi zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak padaczka, obserwowano pojedyncze napady drgawek. U pacjentów

  z zaburzeniami psychotycznymi mogą wystąpić objawy ostrej psychozy. W takich sytuacjach należy zgłosić się do lekarza.

  Pominięcie zastosowania leku Levothyroxine Accord

  Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnego dnia należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę leku.

  W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Levothyroxine Accord, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  1. Możliwe działania niepożądane

  2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne występują rzadko. W przypadku wystąpienia nagłych objawów, takich jak: świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka i świąd (szczególnie całego ciała), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   W razie złej tolerancji zaleconej dawki lub w razie przyjęcia większej dawki leku Levothyroxine Accord niż zalecana, mogą wystąpić objawy podobne do nadczynności tarczycy, szczególnie jeśli dawka jest zbyt szybko zwiększana na początku leczenia.

   Obserwowano poniższe działania niepożądane (częstość nieznana):

 • ból głowy, uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się,

 • zmniejszenie masy ciała,

 • drżenie, niepokój, pobudzenie,

 • drgawki,

 • bezsenność,

 • przyspieszone bicie serca (tachykardia) lub dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej z uczuciem ucisku w klatce piersiowej),

 • nieregularna czynność serca, kołatanie serca,

 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie), niewydolność serca, zawał serca,

 • uczucie braku tchu (duszność),

 • zwiększenie apetytu, nudności, wymioty, biegunka, skurcze w brzuchu,

 • osłabienie siły mięśniowej i skurcze mięśni,

 • gorączka

 • u kobiet - zaburzenia miesiączkowania,

 • zmniejszona gęstość kości, szczególnie u kobiet po menopauzie, które przyjmują duże dawki leku przez długi czas,

 • nadczynność tarczycy,

 • obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka.

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Objawy zazwyczaj ustępują po zmianie dawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 1. Jak przechowywać lek Levothyroxine Accord

 2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować leku Levothyroxine Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Levothyroxine Accord

Substancją czynną leku jest lewotyroksyna sodowa. Każda tabletka zawiera 12,5 mikrogramów, 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, 75 mikrogramów, 88 mikrogramów, 100 mikrogramów,

112 mikrogramów, 125 mikrogramów, 137 mikrogramów, 150 mikrogramów, 175 mikrogramów lub 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 112), magnezu tlenek, lekki, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu stearylofumaran.

25 mikrogramów

Lake Blend LB530006 Orange zawiera:

Żółcień pomarańczową (E 110), lak aluminiowy

75 mikrogramów

Lake Blend LB505008 Purple zawiera: Indygokarmin (E 132), lak aluminiowy Czerwień Allura AC (E 129), lak aluminiowy

88 mikrogramów

Lake Blend LB510028 Green zawiera: Tartrazynę (E 102), lak aluminowy Indygokarmin (E 132), lak aluminiowy

100 mikrogramów

Lake Blend LB520044 Yellow zawiera: Tartrazynę (E 102), lak aluminowy

Żółcień pomarańczową (E 110), lak aluminiowy

112 mikrogramów

Lake Blend LB540042 Pink zawiera: Karmin (E 120)

Czerwień Allura AC (E 129), lak aluminiowy

125 mikrogramów

Lake Blend LB575003 Brown zawiera:

Żółcień pomarańczową (E 110), lak aluminiowy

Błękit brylantowy FCF (E 133), lak aluminiowy Czerwień Allura AC (E 129), lak aluminiowy

137 mikrogramów

Lake Blend LB505013 Blue zawiera:

Błękit brylantowy FCF (E 133), lak aluminiowy

150 mikrogramów

Lake Blend LB505010 Blue zawiera:

Indygokarmin (E 132), lak aluminiowy

175 mikrogramów

Lake Blend LB500017 Purple zawiera:

Karmin (E 120)

Błękit brylantowy FCF (E 133), lak aluminiowy

200 mikrogramów

Lake Blend LB540010 Maroon zawiera:

Czerwień Allura AC (E 129), lak aluminiowy

Jak wygląda lek Levothyroxine Accord i co zawiera opakowanie

12,5 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru białego, z wytłoczeniem „P” i „13” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm.

25 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru pomarańczowego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „1” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

50 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru białego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „2” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

75 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru fioletowego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „3” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

88 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru oliwkowego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „4” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

100 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru żółtego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „14” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

112 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru różanego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „6” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

125 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru brązowego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „7” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

137 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru turkusowego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „8” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

150 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru niebieskiego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „9” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

175 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru liliowego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „10” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

200 mikrogramów

Okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki koloru różowego, z linią podziału po obu stronach oraz wytłoczeniem „P” i „11” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Średnica tabletki około 7 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

12,5 mikrogramów

Blister koloru oranżowego z folii PVC/EVOH/Aclar/Aluminium zawierający 10, 50, 100 lub 200 tabletek w tekturowym pudełku.

25/50/100 mikrogramów

Blister koloru oranżowego z folii PVC/EVOH/Aclar/Aluminium zawierający 10, 30, 50, 56, 90, 100 lub 200 tabletek w tekturowym pudełku.

75/88/112/125/137/150/175/200 mikrogramów

Blister koloru oranżowego z folii PVC/EVOH/Aclar/Aluminium zawierający 10, 30, 50, 90, 100 lub 200 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Tel: + 48 22 577 28 00

Wytwórca

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona

Hiszpania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Lutomierska 50

96-200 Pabianice

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa produktu leczniczego

Holandia

Levothyroxine Accord 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 microgram tabletten

Austria

Levothyroxin natrium Accord 12,5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200

Mikrogramm Tabletten

Niemcy

Levothyroxin Accord 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 Mikrogramm Tabletten

Estonia

Levothyroxine Accord

Finlandia

Levothyroxine Accord 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 mikrog tabletti

Łotwa

Levothyroxine Accord 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 mikrogrami tabletes

Litwa

Levothyroxine Accord 12,5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 mikrogramų

tabletės

Norwegia

Levotyroksinnatrium Accord

Bułgaria

Левотироксин натрий АКОРД 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 микрограма таблетки

Levothyroxine Accord 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 micrograms tablets

Czechy

Levothyroxine Accord

Polska

Levothyroxine Accord

Rumunia

Levotiroxină Accord

12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 micrograme comprimate

Słowenia

Natrijev levotiroksinat 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 mikrogramov tablete

Słowacja

Levothyroxine Accord 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 μg tablety

Cypr

Levothyroxine Accord 25/50/100 microgram tablets

Grecja

Levothyroxine/Accord 12.5/25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 μg tablets

Włochy

Levotiroxina Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2022

Reklama: