Reklama:

Sprycel

Substancja czynna: Dasatinibum 10 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej , 10 mg/ml