Reklama:

Hyrimoz

Substancja czynna: Adalimumabum 40 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , 40 mg