Reklama:

Aimovig

Substancja czynna: Erenumabum 70 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 70 mg/ml