Reklama:

Kymriah

Substancja czynna: Tisagenlecleucelum 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 komórek
Postać farmaceutyczna: Dyspersja do infuzji , 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 komórek