Reklama:

Yescarta

Substancja czynna: Axicabtagenum ciloleucelum 0,4 – 2 x 10^8 komórek
Postać farmaceutyczna: Dyspersja do infuzji , 0,4 – 2 x 10^8 komórek