Reklama:

Mepsevii

Substancja czynna: Vestronidasum alfa 2 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 2 mg/ml