Reklama:

Vyxeos liposomal

Substancja czynna: Daunorubicini hydrochloridum 44 mg + Cytarabinum 100 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji , 44 mg + 100 mg