Reklama:

Onpattro

Substancja czynna: Patisiranum natricum 2 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 2 mg/ml