Reklama:

Ilumetri

Substancja czynna: Tildrakizumabum 100 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 100 mg