Reklama:

Imfinzi

Substancja czynna: Durvalumabum 50 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 50 mg/ml