Reklama:

Hypnomidate

Substancja czynna: Etomidatum 2 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 2 mg/ml