Reklama:

Eloprine Forte

Substancja czynna: Inosinum pranobexum 1000 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 1000 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ELOPRINE FORTE, 1000 mg, tabletki

Inosinum pranobexum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Eloprine Forte i w jakim celu się go stosuje

 2. Eloprine Forte jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).

  Lek Eloprine Forte zawiera substancję czynną - inozyny pranobeks, która hamuje in vitro

  namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

  Wskazania do stosowania leku Eloprine Forte

  Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

  W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

  Lek Eloprine Forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

  Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Eloprine Forte Kiedy nie przyjmować leku Eloprine Forte

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (inozyny pranobeks) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami reakcji

   alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

   • jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem

   i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Eloprine Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

   • jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

   • jeśli pacjent miał kamicę nerkową;

   • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek - podczas stosowania leku Eloprine Forte lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę nerek;

   • jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek i wątroby;

   • jeśli zaobserwowano objawy reakcji alergicznej, takie jak wysypka, świąd, trudności

    w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

    Dzieci

    Nie należy stosować tego leku u dzieci w 1. roku życia.

    Lek Eloprine Forte a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

   • leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurynol lub inne inhibitory oksydazy ksantynowej);

   • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;

   • leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);

   • azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS).

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Nie należy przyjmować leku Eloprine Forte w okresie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji

    z lekarzem, który oceni, czy korzyści ze stosowania tego leku u matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

    Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji. Patrz także punkt 4.

    Lek Eloprine Forte zawiera mannitol

    Jedna tabletka leku Eloprine zawiera 160 mg mannitolu, który może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

 4. Jak przyjmować lek Eloprine Forte

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

  zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka

  Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

  Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka wynosi 3 tabletki (3 g) na dobę (czyli 1 tabletka 3 razy na dobę). Nie należy przyjmować więcej, niż 4 tabletki na dobę.

  Dzieci w wieku powyżej 1 roku

  Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Eloprine Forte w syropie.

  Sposób podawania

  Lek należy stosować doustnie.

  Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połykaniem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

  Czas trwania leczenia

  Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Eloprine Forte

  Nie ma danych dotyczących przedawkowania leku Eloprine Forte.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości lub złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem.

  Pominięcie przyjęcia leku Eloprine Forte

  W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie.

  Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

  • nagle pojawiający się świszczący oddech,

  • trudności z oddychaniem,

  • obrzęk powiek, twarzy lub warg,

  • wysypka lub świąd (zwłaszcza, jeżeli dotyczą całego ciała).

  Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

  Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

  • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu.

   Często (występujące nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

  • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi;

  • nudności z wymiotami lub bez;

  • dyskomfort w nadbrzuszu;

  • swędzenie, wysypka skórna;

  • ból głowy, zawroty głowy;

  • zmęczenie, złe samopoczucie;

  • bóle stawów.

   Niezbyt często (występujące nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów ):

  • biegunka;

  • zaparcia;

  • nerwowość;

  • senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność);

  • wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).

   Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  • ból w nadbrzuszu;

  • obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywka, reakcja alergiczna, reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna);

  • zaczerwienienie skóry (rumień).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Eloprine Forte

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku po:„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Eloprine Forte

  • Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz

   4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Jedna tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu.

  • Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Eloprine Forte i co zawiera opakowanie

Tabletki białe do jasnokremowych, podłużne, obustronnie wypukłe z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszanie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Opakowanie zawiera 10, 20 lub 30 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9

99-300 Kutno Polska (Poland) Tel.: 24 357 44 44

Faks: 24 357 45 45

e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: